L17.4 Glukosamin

Publisert: 10.06.2016

Sist endret: 02.12.2016

Egenskaper

Glukosamin er en endogen substans. Hos dyr er det vist at eksogen tilførsel fremmer syntesen av proteoglykaner og derved motvirker nedbrytningen av brusk. Det er ikke sikre holdepunkter for at glukosamin har en sykdomsmodifiserende effekt, altså hindrer nedbrytning av brusk hos mennesker. Hos pasienter som får smertelindring og forbedret fysisk funksjon (symptomlindring), inntrer vanligvis effekten innen 4 uker, men det er ikke dokumentert at dette er effekt utover placeboeffekten. Videre er det usikkert om saltformen (sulfat eller hydroklorid) er av betydning for effekten. Glukosamin er ATC-klassifisert som et antiflogistikum, men har ingen dokumentert antiinflammatorisk effekt.

Farmakokinetikk

Glukosamin metaboliseres i leveren. Utskilles via nyrene, ca. 40 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 2 timer. Utfyllende farmakokinetiske data savnes.

Indikasjoner

Lett til moderat artrose.

Dosering og administrasjon

Anbefalt dosering for de ulike preparatene: 400 mg × 3 (ev. kan hele døgndosen tas én gang daglig. Lavest effektive dose bør brukes.), 625 mg × 2 (kan reduseres til 625 mg daglig når symptomlindring er oppnådd), 1178 mg én gang daglig.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Vanligst rapporterte bivirkninger har vært magesmerter, dyspepsi, diaré, forstoppelse og kvalme.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger mangler. Amming: Liten sannsynlighet for systemisk absorpsjon hos brysternærte barn. Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved diabetes mellitus, kan påvirke blodglukosenivået. Imidlertid er denne effekten usikker, tatt i betraktning den lave mengde som inntas (1–2 g daglig). Bør ikke gis til pasienter med allergi mot skalldyr, da virkestoffet utvinnes fra skalldyr.

Kontraindikasjoner

Glukosamin skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.

Kontroll og oppfølging

Hyppigere kontroller av blodglukose kan være nødvendig innledningsvis hos diabetikere.

Glukosamin og kondroitin

(Ikke markedsført i Norge per mai 2016)

Preparater: Glucosamine Plus, Glucosamine Plus Ekstra Strength (tabletter)