L15.1.4 Misoprostol

Publisert: 17.02.2016

Sist endret: 03.01.2019

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll se også L15 Prostaglandiner/prostaglandinanaloger

Se også 

Egenskaper

Syntetisk prostaglandin E1‑analog. I lavere doser oralt (25 μg hver 2. time eller vaginalt 7 μg per time) gir misoprostol modning av cervix og uterine kontraksjoner. I høyere orale doser (200 μg 2–4 ganger daglig) hemmer misoprostol syresekresjonen og stimulerer ventrikkelslimhinnens beskyttelsesmekanismer, og fremmer dermed tilheling av duodenal- og ventrikkkelsår. 

Farmakokinetikk

Absorberes og metaboliseres raskt til aktiv hovedmetabolitt. Oral absorpsjon nedsettes noe ved samtidig inntak av mat eller antacida. Data om biotilgjengelighet savnes. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 20–45 minutter.

Indikasjoner

Angusta: Induksjon av fødsel

Misodel: Induksjon av fødsel hos kvinner med umoden cervix, fra uke 36 i svangerskapet, hvor induksjon er klinisk indisert. Avregistrert fom. 18.02.2019, se nedenfor.

Cytotec: Forebygging av ventrikkel‑ og duodenalsår ved samtidig behandling med NSAID hos pasienter med legemiddelrelaterte sår i anamnesen.

Utenom godkjent indikasjon brukes misoprostol dessuten til forebygging av og behandling ved post partumblødning (se T15 Cervixmodning med prostaglandiner), samt til legemiddelabort og behandling etter inkomplette spontane aborter (se T15 Medikamentell abort).

Dosering og administrasjon

Induksjon av fødsel: Maksimal anbefalt dose er 200 μg per døgn. 1 tablett a 25 μg gis oralt annenhver time, alternativt som 50 μg hver 4. time. 

Forebygging av ventrikkel- og duodenalsår: 0,2 mg × 2–4. Tas umiddelbart etter måltid, sammen med det NSAID som benyttes. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Angusta: Vanligst er diaré, kvalme og oppkast, mekonium (barnebek) i fortervannet, og post partum-blødning.

Misodel: Svært vanlig er føtal hjerterytmesykdom og unormal fødsel som påvirker foster, mekonium (barnebek) i fostervann og unormale uteruskontraksjoner. Avregistrert fom. 18.02.2019, se nedenfor.

Cytotec: Svært vanlig er diaré, utslett og kvalme. Diaré og magesmerter er doserelatert, debuterer som regel i begynnelsen av behandlingen og er vanligvis forbigående.

Graviditet, amming

Graviditet: Abortfremkallende. Kan gi uteruskontraksjoner. Det foreligger holdepunkter for at prostaglandiner (spesielt misoprostol) kan gi misdannelser ved mislykkede forsøk på abort, sannsynligvis pga. vaskulære effekter. Amming: Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen.

Forsiktighetsregler

Angusta: Dersom uteruskontraksjonene er langvarige eller svært kraftige, eller det foreligger en klinisk bekymring for mor eller barn, skal det ikke administreres flere tabletter. Dersom de svært kraftige uteruskontraksjonene vedvarer, bør det settes i gang behandling i hht. lokale retningslinjer.

Misodel: Kan føre til kraftig uterin takysystole som ikke nødvendigvis svarer på tekolytisk behandling, og som ikke nødvendigvis avtar før fødsel. Vaginalinnlegget skal fjernes umiddelbart når fødselen er i gang dersom uteruskontraksjonene er unormalt langvarige eller kraftige, dersom det er bekymring for den kliniske tilstanden til mor og/eller barn, eller når det har gått 24 timer siden innsetting. Avregistrert fom. 18.02.2019. Se Kjære helsepersonell-brev november 2017 om kraftig uterin takystole som ikke nødvendigvis responderer på tokolytisk behandling.

Cytotec: Kvinner i fertil alder skal bruke tilfredsstillende antikonsepsjon.

Kontraindikasjoner

Angusta og Misodel: Påbegynt fødsel. Ved mistanke/bevis på fare for barnets liv. Dersom oksytocin og/eller andre fødselsinduserende legemidler er gitt. Ved mistanke/bevis på arrvev fra kirurgisk inngrep i uterus/cervix eller andre avvik i cervix. Ved placenta praevia eller ved vaginalblødning uten kjent årsak etter 24. uke. Ved avvik i forsterleie. Ved tegn på korioamnoitt, men mindre tilstrekkelig behandling er gitt.

Misodel: Før uke 36 i svangerskapet. Avregistrert fom. 18.02.2019.

Cytotec: Graviditet.

Metodevurdering

Misoprostol for igangsetting av fødsel

Kombinasjoner, se

L17 Diklofenak–misoprostol

Preparater

AngustaNorgine B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Misoprostol25 mikrog
8 stk
C
1 134,40
CytotecPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Misoprostol0.2 mg
100 stk
C
b
312,60
TopogyneExelgyn
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Misoprostol400 mikrog
1 stk
C
141,90