L15.1 Prostaglandiner/prostaglandinanaloger

Publisert: 17.02.2016

Sist endret: 11.01.2018

Se også

Egenskaper

Dinoproston er prostaglandin E2 og gemeprost er en prostaglandinanalog av type E1. De har begge tilsvarende effekter og bruksområde. Disse prostaglandinene virker kontraherende på uterusmuskulatur i hele svangerskapet. De brukes i forskjellige formuleringer til oppmykning av cervix for fødselsinduksjon, til 1. trimester abort og til induksjon av aborter i 2. trimester. De kan også brukes til induksjon av fødsel i spesielle tilfeller (dødt foster, anencefali). Administrasjonsmåten er intracervikal eller vaginal. Plasmahalveringstiden er meget kort.

Misoprostol er syntetisk prostaglandin E1-analog. Gir i lavere doser modning av cervix og uteruskontraksjoner. Hemmer i høyere orale doser syresekresjonen og strimulerer ventrikkelslimhinnens beskyttelsesmekanismer.

Indikasjoner

Fremkalling av abort, fortrinnsvis i 2. trimester og av preterm fødsel ved intrauterin fosterdød eller store misdannelser. Oppmykning av cervix før fødselsinduksjon og før dilatasjon ved provosert abort.

Dinoproston vaginalinnlegg: Initiering av cervixmodning hos pasienter ved termin (fra 37 fullgåtte svangerskapsuker).

Misoprostol også forebyggende mot ventrikkel- og duodenalsår. Utenom godkjent indikasjon også til forebygging av og behandling ved post partum-blødninger.

Bivirkninger

De fleste bivirkningene er relatert til prostaglandinenes kontraktile effekt på glatt muskulatur i gastrointestinaltraktus, årer og kar, bronkier og uterus. Kort virketid reduserer risikoen for alvorlige effekter.

  • Vanlige: Gastrointestinale symptomer som kvalme og brekninger, diaré. Feberstigning over 1,1 grad sees hos 50–70 % innen 15–45 minutter og varer opp til 6 timer. Hodepine, frysninger og skjelvinger. Unormal uterusaktivitet (økt frekvens, spenning eller varighet). Fosteret kan vise uro og endret hjerterytme.

  • Potensielt alvorlige: Provokasjon av astmalignende anfall. Kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt. Kraftige uteruskontraksjoner som har ført til cervixruptur, har forekommet. Fosterdød.

Graviditet, amming

Graviditet: Kan være teratogent. Hvis graviditet ikke avsluttes med dinoproston eller gemeprost, bør det avsluttes på annen måte. Amming: Kan muligens påvirke melkeutskillelsen.

Forsiktighetsregler

Må bare brukes på sykehusavdelinger under kyndig overvåking.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes der uteruskontraherende legemidler generelt er kontraindisert. Astma og hjertesykdom er relative kontraindikasjoner.

Kontroll

Kontinuerlig monitorering av uterusaktivitet og barnets hjerteaktivitet.

Underkapitler