L15.1.2 Gemeprost

Publisert: 17.02.2016

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll se L15 Prostaglandiner/prostaglandinanaloger

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 10–30 % ved vaginal tilførsel. Effekten inntrer etter 2 timer. Metaboliseres raskt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 50 % umetabolisert. Utfyllende farmakokinetiske data savnes.

Dosering og administrasjon

1 vagitorie (1 mg) føres dypt inn i skjeden mellom 3 og 5 timer før inngrepet.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Preparater