L15.1.3 Karboprost

Publisert: 17.02.2016

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll se også L15 Prostaglandiner/prostaglandinanaloger

Egenskaper

Syntetisk 15-metyl analog av prostaglandin F2α med kraftig uteruskontraherende virkning.

Farmakokinetikk

En metylgruppe ved C15 medfører at den biologiske inaktiveringen skjer langsommere og virketiden forlenges. Inaktiveres ved oksidasjon. Utskilles via nyrene.

Indikasjoner

Dosering og administrasjon

  • Fremkalling av abort: 2,5 mg intraamniotisk

  • Intrauterin fosterdød: 125 μg ev. gjentatt med 125 μg eller 250 μg i.m.

  • Postpartum blødning: Individuelt. 0,25 mg i.m. ev. gjentatt med 10–15 minutters intervall. Totaldose bør ikke overstige 2 mg.

Bivirkninger

Meget vanlig med reaksjoner på injeksjonsstedet, temperaturstigning og diarre, kvalme, oppkast. Vanlig med frostrier og hetetokter, hoste, hodepine, erytem, endometritt, metroragi og placentaretensjon.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontraindikasjoner

Hjerte- og karlidelser, lever- og nyresvikt, ubehandlet glaukom, underlivsbetennelse

Preparater

Prostin 15M orifarmPfizer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Karboprost0.25 mg / 1 ml
1 ml
C