L15.1.1 Dinoproston

Publisert: 17.02.2016

Sist endret: 11.07.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll se L15 Prostaglandiner/prostaglandinanaloger

Farmakokinetikk

Absorberes raskt ved intracervikal tilførsel. Sannsynligvis større biotilgjengelighet fra gel enn fra vagitorie. Nedbrytes delvis lokalt i cervix ved oksidering. Metaboliseres for øvrig i leveren, lungene og annet vev ved dehydrogenering. Metabolitters aktivitet er ikke klarlagt. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 2,5–5 minutter.

Dosering og administrasjon

0,5 mg hver time, ev. økende til 1(–5) mg hver time; appliseres intracervikalt. Dinoproston bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning.

Propess 10 mg vaginalinnlegg: Ett vaginalinnlegg plasseres høyt vaginalt i bakre fornix. Vaginalinnlegget bør fjernes senest etter 24 timer uavhengig av om cervixmodning er oppnådd eller ikke. Ved påfølgende administrering av oksytocin, anbefales det å vente i minst 30 minutter etter at vaginalinnlegget er tatt ut. Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt av Propess hos gravide kvinner under 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. Se for øvrig SPC: Propess 10 mg vaginalinnlegg

Preparater

MinprostinUkjent (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Vaginalgel
Dinoproston1 mg / 2.5 ml
2.5 ml
C
MinprostinPfizer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Vagitorie
Dinoproston3 mg
4 stk
C
PropessFerring Legemidler AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Vaginalinnlegg
Dinoproston10 mg
5 ×1 stk
C
3 666,20