L5.2.3.3 Haloperidol

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 03.10.2022

Generelt

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Lite sedativt lavdoseantipsykotikum med antiemetisk effekt. Uttalt tendens til ekstrapyramidale bivirkninger.

Farmakokinetikk

 1. Tabletter, injeksjonsvæske: Biotilgjengeligheten er 60–70 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres hovedsakelig i leveren ved dealkylering. Inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert, og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden er 10–40 timer.

 2. Dekanoat-depot: Diffunderer langsomt fra oljeoppløsningen på innstikkstedet til den omgivende vannfase og hydrolyseres. Maksimal serumkonsentrasjon 3–9 dager etter injeksjon. Halveringstiden er totalt ca. 3 uker (både avgivelse fra depotstedet og eliminasjon).

Dosering og administrasjon

Se Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging, Antipsykotika og CYP2D6. 

 1. Peroralt: 2–12 mg/døgn

 2. Parenteralt:

  1. Intramuskulært:

   1. Vanlig injeksjonsvæske: Vanligvis 3/4 dose

   2. Depotpreparat: 50–300 mg hver 3.–4. uke

  2. Intravenøst : 0,5–2 mg (kvalmebehandling, se T19.2 T19 Behandling)

Behandling med depotpreparat bør startes i sykehus eller av lege som har relevant erfaring. Preparatet skal bare benyttes av voksne.

Før oppstart haloperidolbehandling, les preparatomtalen (SPC). Et Kjære Helsepersonellbrev er sendt til allmennleger, geriatere, neurologer og psykiatere.

For oppdatert doseringregime, se SPC.

Se også SLV Nytt om legemidler T.nr. 18/17

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Bruk bør unngås. Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er liten. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Bivirkninger

Angioødem.

Kontraindikasjoner

Demens med Lewy-legemer.

Forsiktighetsregler

Det er sett økt dødelighet hos eldre pasienter med demens som behandles med haloperidol, men dette kan ikke med sikkerhet tilskrives legemidlet. Pasienter med bipolar lidelse kan oppleve plutselig depresjon og må følges nøye.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2017) om harmonisering av europeiske preparatomtaler (indikasjoner, dosering, interaksjoner m.m.)

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

HaldolJanssen-Cilag (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Haloperidol2 mg / 1 ml
100 ml
C
HaldolJanssen-Cilag
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Haloperidol10 mg
20 stk
C
HaldolEssential Pharma Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Haloperidol5 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
b
80,-
Tablett
Haloperidol1 mg
100 stk
C
b
97,60
Haldol DepotEssential Pharma Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Haloperidol100 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
b
540,-
Haloperidol neuraxpharmNeuraxpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Haloperidol4 mg
100 stk
C
Haloperidol-ratiopharmRatiopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Haloperidol10 mg
100 stk
C