L4.4.2.1 Fytomenadion

Publisert: 24.05.2021

Sist endret: 17.11.2022

Egenskaper

Fytomenadion er en syntetisk form av vitamin K₁ alias fyllokinon. Vitamin K1 er nødvendig for produksjon av koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X og koagulasjonshemmerne protein C og protein S. Funksjonell antidot overfor vitamin K-antagonister.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral og intramuskulær tilførsel. Optimal absorpsjon fra gastrointestinaltrakten krever nærvær av galle- og pankreassekret. Metaboliseres raskt i leveren til inaktive metabolitter. Halveringstiden er 10–20 timer.

Indikasjoner

Blødningstendens og blødning ved overdosering av vitamin K-antagonister. Hypoprotrombinemi av ulik etiologi. Blødninger og forebygging av blødningstendens hos nyfødte.

Dosering og administrasjon

  1. Ved særlig alvorlige blødninger, spesielt hjerneblødning, pga. overdosering med vitamin K-antagonister: 5–10 mg vitamin K1 langsomt intravenøst (minst 10 minutter). Ved mindre alvorlig blødning gis 1–3 mg. Hos blødningstruet pasient pga. overdosering med vitamin K-antagonister (INR > 5) er det normalt nok å seponere vitamin K-antagonist midlertidig, ev. kan en vurdere å gi 1 mg vitamin K1. Stor dose vitamin K gjør det vanskelig å oppnå terapeutisk INR etter blødningsepisode med risiko for tromboembolisk komplikasjon. Den perorale dosen er den dobbelte av parenteral dose (50% biotilgjengelighet). Ved særlig alvorlig blødning kombineres med protrombinkompleks, se L4.3.7.2 L4 Protrombinkomplekskonsentrat

  2. Blødninger og forebygging av blødningstendens hos nyfødte: Profylaktisk 1 mg intramuskulært umiddelbart etter fødsel, eller til moren 10–20 mg 48 timer eller senest 2 timer før fødsel.

Bivirkninger

Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner. Ved injeksjon: smerte, ømhet, erytem på injeksjonsstedet.

Graviditet, amming

Graviditet: Ved bruk av antiepileptika bør både moren og barnet få vitamin K i forbindelse med fødselen for å beskytte mot koagulasjonsforstyrrelser og blødningsrisiko det første døgnet. Ved bruk av enzyminduserende antiepileptika anbefales peroralt vitamin K-inntak de siste 4 ukene før termin. Amming: Kan brukes av ammende. Se også G8 G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Hvis det oppstår tromboseresidiv under behandling, bør man gi heparin.

Preparater

KA-VitUkjent (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Fytomenadion20 mg / 1 ml
5 ml
C
KA-Vit euromedicaInfectopharm Arzneimittel und Consilium
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Fytomenadion20 mg / 1 ml
5 ml
C
KA-Vit nordic primeInfectopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Fytomenadion20 mg / 1 ml
10 ml
C
Ka-Vit unimedicInfectopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper, emulsjon
Fytomenadion20 mg / 1 ml
10 ml
C
Konakion MMCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Fytomenadion10 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
Konakion NovumCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Fytomenadion10 mg / 1 ml
5 × 0.2 ml
C
b
140,80
Konakion novumCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Fytomenadion10 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Menadion specificMedic team
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fytomenadion10 mg
50 stk
C
VitaconWarszawskie Zaklady Farmaceutyczne
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fytomenadion10 mg
30 stk
C