L22.1.2 Lokalanestetika i oftalmologien

Publisert: 19.01.2016

Sist endret: 11.07.2017

Egenskaper

Oksybuprokain, proksymetakain og tetrakain øyedråper er lokalanestetika med hurtig innsettende virkning og kort virketid. Tetrakain kan, i motsetning til de andre, gi irritasjon ved applikasjon og en noe kraftigere effekt og er derfor ikke et førstevalg.

Indikasjoner

Trykkmåling. Fjerning av fremmedlegemer på øyet. Øyeoperasjoner. Anestesi for undersøkelse ved sveiseblink.

Dosering og administrasjon

  1. Trykkmåling: 1–2 dråper

  2. Fjerning av fremmedlegemer og ved øyeoperasjoner: 2–4 dråper applisert med ca. 15 sekunders mellomrom

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Forsiktighetsregler

Kan ved gjentatte applikasjoner skade korneaepitelet, og må derfor aldri forskrives eller utleveres til pasienter som behandling mot øyesmerter.

Preparater

AlcaineAlcon Nordic A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Proksymetakain5 mg / 1 ml
15 ml
C
67,20
Oxibuprokain MinimsBausch Health Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Oksybuprokain4 mg / 1 ml
20 × 0.5 ml
C
126,60
Tetrakain MinimsBausch Health Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Tetrakain10 mg / 1 ml
20 × 0.5 ml
C
118,90
Proxymetacaine Minims bausch & lombBausch & Lomb
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Proksymetakain0.5 % w/v
20 × 0.5 ml
C
Tetracaine Minims bausch & lombBausch & Lomb
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Tetrakain0.5 % w/v
20 × 0.5 ml
C