L18.3.2 Sirolimus

Publisert: 3.03.2017

Se L18.3 mTOR-hemmere L18 mTOR-hemmere

Egenskaper

mTOR-hemmer. Se L18 mTOR-hemmere.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet ca. 15 % ved peroral tilførsel, øker ved samtidig inntak av ciklosporin eller mat. Metaboliseres til en viss grad i tarmveggen og i stor grad i leveren ved CYP3A4. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstid ca. 60 timer.

Indikasjoner

Profylakse mot organrejeksjon hos voksne, nyretransplanterte pasienter.

Dosering og administrasjon

Avhengig av immunsuppresivt regime. Doseringen justeres etter bl.a. konsentrasjonen av sirolimus i fullblod. Bør inntas konsekvent med eller uten mat. Behandlingen bør startes og følges opp av en spesialist i transplantasjonsmedisin.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger, forsiktighetsregler

Se spesiallitteratur. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Opplysninger ang. amming mangler. Amming bør unngås pga. sirolimus' immunsuppressive effekt.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

RapamunePfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Sirolimus1 mg / 1 ml
60 ml
C
h
2 260,10
Tablett
Sirolimus1 mg
100 ×1 stk
C
h
4 172,40
Tablett
Sirolimus2 mg
100 ×1 stk
C
h
8 308,60
Sirolimus apotheke roter ochsenApotheke Roter Ochsen
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Sirolimus0.5 %
50 g
C
h
Krem
Sirolimus1 %
30 g
C
h