L10.2.5.1 Koffein og koffeinsalter

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 25.04.2017

Egenskaper

Naturlig forekommende derivat av xantin. Har positiv inotrop og kronotrop effekt. Virker perifert kardilaterende, men gir cerebral karkontraksjon. Har sentralstimulerende effekt og øker tonus på skjelettmuskulatur. De fleste effektene skyldes antagonisme av adenosinreseptorer, både A1- og A2A-undergrupper. Virkningsmekanisme mot apné ikke avklart.

Farmakokinetikk

Virkningen av koffein fra koffeinsitrat starter innen minutter etter oppstart av infusjon. Distribueres raskt i hjernen. Krysser lett placenta inn i fostersirkulasjonen. Begrenset metabolisme og sakte eliminasjon hos premature barn. Cyp1A2 i lever medvirker til biotransformasjon hos eldre. 

Indikasjoner

Apné hos premature barn. Til voksne også ved tretthet og ved noen typer hodepine.

Dosering og administrasjon

Gis ved intravenøs infusjon eller peroralt.

Mot apné hos premature: se spesiallitteratur. Vanligvis metningsdose 20 mg/kg koffeinsitrat iv (tilsvarer 10 mg/kg koffein base), deretter 5mg/kg koffeinsitrat po eller iv 1 gang daglig. Høyere doser kan vurderes i spesielle tilfeller. Dokumentasjon for høye doser over lang tid er manglende.

Mot tretthet og hodepine hos voksne: 1-3 tabletter om gangen, høyst 15 tabletter i døgnet.

Overdosering

Se G12 

Bivirkninger

Se spesiallitteratur.

Graviditet, amming

Graviditet: Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe) Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

Forsiktighetsregler

Apné hos premature barn er en utelukkelsesdiagnose. 

Koffein bør gis med forsiktighet til nyfødte med kjent kardiovaskulær sykdom, gastro-øsofagal refluks eller med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. 

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G10 Tabell 3 NorGeP - Lungemedisiner 

Informasjon til pasient

Koffeininntak.

Metodevurdering

Koffeinsitrat: Forebygging av bronkopulmonal dysplasi

Kilder

Koffein og koffeinsalter L10 Koffein og koffeinsalter

Preparater

Caffeine Citrate martindaleMartindale Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Koffein10 mg / 1 ml
5 ml
C
Caffeine Citrate specificViridian
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Koffein10 mg / 1 ml
5 ml
C
Koffein NAFKragerø Tablettproduksjon AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Koffein100 mg
100 stk
C
PeyonaChiesi Farmaceutici S.p.a.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Koffein20 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
2 116,40