L10.2.5.1 Koffein og koffeinsalter

Revidert: 30.05.2023

Tor Einar Calisch

Egenskaper

Naturlig forekommende derivat av xantin. Har positiv inotrop og kronotrop effekt. Virker perifert kardilaterende, men gir cerebral karkontraksjon. Har sentralstimulerende effekt og øker tonus på skjelettmuskulatur. De fleste effektene skyldes antagonisme av adenosinreseptorer, både A1- og A2A-undergrupper. Virkningsmekanisme mot apné ikke fullt ut avklart. 

Hos premature er koffein effektivt i å redusere antall apnéer og behov for respiratorbehandling og sjansen for vellykket ekstubasjon øker. Premature behandlet med koffein har lavere insidens av bronkopulmonal dysplasi, BPD, intraventrikulær blødning, IVH, og persisterende ductus arteriosus. De har bedret utkomme med tanke på lungefunksjon og nevrologisk utvikling.

Farmakokinetikk

Virkningen av koffein fra koffeinsitrat starter innen minutter etter oppstart av infusjon. Distribueres raskt i hjernen. Begrenset metabolisme og sakte eliminasjon hos premature barn. De første tre levemåneder utskilles koffein stort sett bare umetabolisert i urin. Halvveringstid hos nyfødte er 3-4 dager (50-200 timer).

Cyp1A2 i lever medvirker til biotransformasjon hos eldre. 

Indikasjoner

Apné hos premature barn. Til voksne også ved tretthet og ved noen typer hodepine. 

Dosering og administrasjon

Gis ved intravenøs infusjon eller peroralt.

Mot apné hos premature: se spesiallitteratur. Vanligvis metningsdose 20 mg/kg koffeinsitrat iv (tilsvarer 10 mg/kg koffein base), deretter 5-10 mg/kg koffeinsitrat po eller iv 1 gang daglig. Høyere doser kan vurderes i spesielle tilfeller. Dokumentasjon for høyere doser, særlig med hensyn på langtidsutkomme, er manglende.

Intravenøsvæsken kan gis per os.

Mot tretthet og hodepine hos voksne: 1-3 tabletter om gangen, høyst 15 tabletter i døgnet.

Overdosering

Se G12.5.11 K G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 

Bivirkninger

Se spesiallitteratur.

Graviditet, amming

Graviditet: Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe). Krysser lett placenta inn i fostersirkulasjonen.

Amming: Overgang til morsmelk er moderat. 

Forsiktighetsregler

Apné hos premature barn er en utelukkelsesdiagnose. 

Koffein bør gis med forsiktighet til nyfødte med kjent kardiovaskulær sykdom, gastro-øsofagal refluks eller med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. 

Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. Risiko for irritabilitet og i én studie også blødning i lillehjernen hos barnet ved høye doser.

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, men dets rolle er uavklart, se Farmakologiportalen.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G10 Tabell 3 NorGeP - Lungemedisiner 

Metodevurdering

Koffeinsitrat: Forebygging av bronkopulmonal dysplasi

Kilder

Tdm-monografie.org/coffeine/

Koble koffein.

Lodha A, Seshia M, McMillan DD, Barrington K, Yang J, Lee SK, Shah PS; Canadian Neonatal Network. Association of early caffeine administration and neonatal outcomes in very preterm neonates. JAMA Pediatr. 2015 Jan;169(1):33-8. doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.2223. PMID: 25402629.

Moschino L, Zivanovic S, Hartley C, et al. Caffeine in preterm infants: where are we in 2020? ERJ Open Res 2020; 6: 00330-2019; DOI: 10.1183/23120541.00330-2019

Preparater

Caffeine Citrate martindaleMartindale Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Koffein10 mg / 1 ml
5 ml
C
h
GencebokGennisium Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Koffein10 mg / 1 ml
50 ×1 ml
C
10 229,60
Koffein NAFKragerø Tablettproduksjon AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Koffein100 mg
100 stk
C
PeyonaChiesi Farmaceutici S.p.a.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Koffein20 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
2 116,40