L1.7.4 Humant immunglobulin mot Rhesus-(D)-immunisering

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Inneholder anti-D immunglobulin, minst 95 % IgG.

Farmakokinetikk

Målbare konsentrasjoner av antistoffer oppnås ca. 4 timer etter intramuskulær injeksjon. Maksimale serumnivåer oppnås vanligvis 5 dager senere. Halveringstiden er 17 dager.

Indikasjoner

Profylakse mot Rh-(D)-immunisering. Gis til Rh-(D)-negative kvinner med Rh-(D)-positivt foster i forbindelse med fødsel, abort etc. Gis også ved feiltransfusjon av Rh-(D)-positivt blod (erytrocytter) til Rh-(D)-negativ mottaker i samråd med spesialist i immunologi.

Bivirkninger

Lokale reaksjoner som erytem, ømhet og hevelse. Sjeldne tilfeller av hypersensitivitetsreaksjoner og sjokk.

Forsiktighetsregler

Skal ikke gis til den nyfødte eller Rh-D-positive personer. Rh-(D)-negative kvinner som allerede er immunisert (har dannet anti-D), skal ikke behandles. Immunglobulin-anti-D vil kunne påvises i kvinnens blod i ca. 6 måneder etter behandlingen (NB! ev. ny graviditet).

Administrasjon

Settes intramuskulært (ikke intravenøst). Se også retningslinjer for bruk av immunglobulin mot Rh-(D)-immunisering utgitt av Folkehelseinstituttet.

Kilder

Immunglobuliner (se nettversjon)

Preparater

RhesonativOctapharma AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Immunglobulin anti-D, humant625 IE / 1 ml
2 ml
C
636,30
RhophylacCSL Behring GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Immunglobulin anti-D, humant1500 IU / 2 ml
2 ml
C
903,40