L5.6.2 Memantin

Publisert: 11.01.2021

Egenskaper

Er en antagonist til NMDA (N-metyl-D-aspartat)-reseptorer. Hemmer virkningen av patologisk økte nivåer av glutamat, som kan føre til nevronal dysfunksjon, symptomer og sykdomsutvikling ved demens.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i liten grad (20%). 99% utskilles via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon og tubulær reabsorpsjon. Halveringstiden er 60–100 timer.

Indikasjoner

Symptomatisk behandling av Alzheimers demens og blandet Alzheimers og vaskulær demens av moderat til alvorlig grad. Anbefales ikke brukt ved demens ved lewylegemesykdom og Parkinsons sykdom.

Dosering og administrasjon

Dosen trappes gradvis opp fra 5 mg daglig første uke, til 10 mg daglig i en uke, deretter til 15 mg daglig i en uke. Fra fjerde uke gis anbefalt vedlikeholdsdose som er 20mg en gang daglig. Dette er også maksimal daglig dose. Hos pasienter med langkommen demens, kan en se effekt på lavere doser.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger er forstoppelse, hypertensjon, overfølsomhet, forhøyete leverfunksjonsverdier, dyspné, svimmelhet og somnolens. Mindre vanlige: oppkast, tromboembolisme, hallusinasjoner, krampeanfall, pankreatitt og hepatitt.

Forsiktighetsregler

Dosen må reduseres til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Må brukes med forsiktighet hos pasienter med epilepsi. Alkalisering av urin, f.eks. som følge av overgang til vegetarkost eller høyt forbruk av antacida, kan redusere den renale eliminasjonen av memantin.

Preparater

Ebixa2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Memantin5 mg / 1 pumpetrykk
50 ml
C
b
592,20
EbixaH. Lundbeck A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Memantin5 mg / 1 pumpetrykk
50 ml
C
b
592,20
Tablett
Memantin10 mg
100 stk
C
b
778,20
Tablett
Memantin20 mg
28 stk
C
b
410,70
Tablett
Memantin20 mg
98 stk
C
b
1 346,80
Ebixa StartpakningH. Lundbeck A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Memantin5 mg
7 stk
Memantin10 mg
7 stk
Memantin15 mg
7 stk
Memantin20 mg
7 stk
C
b
432,90
EbixaOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Memantin20 mg
98 stk
C
b
1 346,80
Memantin AccordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Memantin10 mg
28 stk
C
b
277,60
Tablett
Memantin10 mg
98 stk
C
b
763,40
Tablett
Memantin10 mg
56 stk
C
b
451,70
Tablett
Memantin20 mg
98 stk
C
b
1 346,80
Tablett
Memantin20 mg
28 stk
C
b
410,70
NemdatineActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Memantin10 mg
98 stk
C
b
763,40
Tablett
Memantin20 mg
28 stk
C
b
410,70
Tablett
Memantin20 mg
98 stk
C
b
1 346,80