L12.1.1 Aluminium‑ og magnesiumholdige antacida

Publisert: 26.01.2016

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se L12 Antacida

Farmakokinetikk

Aluminium absorberes i noen grad ved peroral tilførsel. Absorpsjonen øker ved samtidig inntak av kompleksdannende syrer (f.eks. juice med sitronsyre). Magnesium absorberes 15–30 % ved peroral tilførsel. Absorbert aluminium og magnesium utskilles via nyrene. Det er risiko for akkumulering av aluminium og magnesium ved redusert nyrefunksjon.

Dosering og administrasjon

En til to tabletter (som nøytraliserer 25-50 mmol HCl) en time etter hvert måltid og ved sengetid, dessuten ved behov.

  1. Novaluzid: 1 tablett nøytraliserer ca. 25 mmol HCl.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Preparater

NovaluzidMeda - Asker
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett
30 stk
F
Tyggetablett
100 stk
F