L12.11 Laksantia

Publisert: 26.01.2016

Egenskaper

Flere grupper med forskjellig virkemåte. Midlene har i varierende grad vært utprøvet ved klinisk forskning. Best dokumentert effekt foreligger for løselig fiber (isphagula husk, knuste loppefrø).

  1. Romoppfyllende (hvetekli, loppefrø, linfrø), osmotisk (og på annen måte) vannbindende effekt (laktulose, laktitol, magnesiumsulfat, kombinasjon av mineralsalter).

  2. Midler med sekretorisk og/eller motorisk stimulerende effekt: sennaglykosider, bisakodyl, ricinusolje (lakserolje), og forskjellige kombinasjoner.

  3. Bløtgjørende midler (parafin, flytende og emulsjon).

  4. Klystermidler (bisakodyl, glyserol, dioktylsulfosuksinat, laurylsulfat).

Indikasjoner

Obstipasjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Ved graviditet bør romoppfyllende midler fortrinnsvis brukes. Sekretorisk stimulerende midler bør unngås i første trimester. Amming: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Se omtalene av de enkelte midlene. Store klyster (300 ml eller mer) kan være indisert som forberedelse til diagnostiske undersøkelser. Må alltid settes langsomt, helst infunderes med konstant, lavt trykk. Pasienten skal ha kontinuerlig tilsyn, og slangen skal straks avklemmes ved smerteangivelse. Vagale reaksjoner kan utløses, iblant med alvorlige kardiale arytmier.

Informasjon til pasient

Pasienten bør informeres om at laksantia med sekretorisk stimulerende effekt ikke bør brukes. Man bør fortrinnsvis forsøke å komme til målet med kostholdsomlegging, økt væskeinntak og økt fysisk aktivitet. Om nødvendig brukes romoppfyllende midler som lin‑, loppefrø og tilsvarende preparater, ev. med gradvis doseøkning til maksimal dose i løpet av 2–3 uker.

Underkapitler