L4.5.3 Direkte faktor Xa-hemmere

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 20.12.2017

Direkte faktor Xa hemmere virker ved å hemme koagulasjonsfaktor Xa direkte og uavhengig av antitrombin. Felles for faktor Xa hemmere:

Aktuelle nettressurser

For mer informasjon se Informasjon om  de perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban utarbeidet av Helsedirektoratet og Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse utarbeidet av Norsk Selskap for Trombose og Hemostase:

Underkapitler