L16.3 Glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne

Publisert: 1.06.2017

Oppdatert: oktober 2021

For mer informasjon se også L3 Glukokortikoider

Egenskaper

Glukokortikoider med varierende potens. Virker lokalt antiinflammatorisk og ev. hemmende på celleproliferasjon. Klassifiseres i fire styrkegrader:

  1. Milde (gruppe I), inkludert kombinasjoner (se L16 Glukokortikoider, milde): Hydrokortison (alkohol/acetat).

  2. Middels sterke (gruppe II), inkludert kombinasjoner (se L16 Glukokortikoider, middels sterke): Desonid, flumetason, hydrokortisonbutyrat, triamcinolon.

  3. Sterke (gruppe III), inkludert kombinasjoner (se L16 Glukokortikoider, sterke): Betametason, desoksymetason, fluocinolon, fluocinonid, flutikason, mometason.

  4. Ekstra sterke (gruppe IV) (se L16 Glukokortikoider, ekstra sterke): Klobetasol.

Indikasjoner

Inflammatoriske tilstander som eksemer og eksematøse hudreaksjoner. Solforbrenning, insektstikk. Kløe. Psoriasis. Discoid lupus erythematosus. Kombinasjoner med antibakterielle eller antimykotiske midler er indisert ved sekundærinfiserte eksemer og psoriasis på intertriginøse områder.

Dosering og administrasjon

Smøres på tynt og gnis godt inn 1–3 ganger daglig, ev. krem om formiddagen og salve før natten. Man kan starte med et sterkt eller et ekstra sterkt glukokortikoid og trappe ned i løpet av 1–2 uker til et noe mildere, eller man kan bruke et sterkt og et mindre sterkt preparat alternerende en uke av gangen hver. Anvend generelt så svake midler som mulig, særlig ved langvarig bruk. Ved eksem må fuktighetskremer brukes alternerende med glukokortikoidpreparatene daglig. I bedre perioder sløyfes glukokortikoidpreparatene helt til fordel for fuktighetskremene. Behandling med lokale glukokortikoider skal avtrappes gradvis for å unngå oppblussing av sykdommen (rebound fenomen).

Okklusjonsbehandling

Brukes ved behandlingsresistent psoriasisplakk, nevrodermatitt, pustulosis palmoplantaris, lichenifisering osv. En sterk glukokortikoidoppløsning eller ‑liniment pensles over lesjonen og lufttørres før den dekkes med et lufttett materiale som f.eks. Actiderm, eller man bruker krem/salve som kan dekkes med vanlig husholdningsplast eller et vanntett heftplaster (f.eks. Sleek). Behandlingen gjentas ukentlig til remisjon.

Bivirkninger

Først og fremst lokal atrofi, striae, nekroser, forsinket sårtilheling. Huden i ansiktet, på og omkring genitalia og i aksillene er mest utsatt for atrofiske forandringer. Systemeffekt kan forekomme ved samtidig okklusjonsbehandling av store hudområder, særlig hos barn.

Graviditet, amming

Graviditet: Det er ingen grunn til å fraråde nødvendig bruk. Amming: Ammende bør være forsiktige med å bruke glukokortikoidhudpreparater på brystene.

Forsiktighetsregler

Risikoen for bivirkninger øker med midlenes styrkegrad og behandlingens varighet. Unngå langvarig bruk hos barn. Behandling med glukokortikoider lokalt kan maskere mikrobielle infeksjoner i huden. Ev. kontaktallergi kan også maskeres. Glukokortikoidene i seg selv gir sjelden allergi, men enkelte midler som inngår i kombinasjonspreparatene, og enkelte hjelpestoffer kan gi allergi. Eksematøs hud er mer utsatt enn normal. Dekvalin, som finnes i enkelte kombinasjonspreparater, kan gi hudnekrose genitalt og intertriginøst.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontraindikasjoner

Gruppe III og IV hos små barn. Ubehandlet hudinfeksjon.

Underkapitler