L14.4.1.1 Follitropin og urofollitropin

Publisert: 13.09.2016

Sist endret: 05.09.2018

Egenskaper

Follitropin er syntetisk, rekombinant, follikkelstimulerende hormon (FSH). Det har prinsipielt samme effekt som det fysiologiske FSH, dvs. induserer follikkelvekst og østrogenproduksjon i ovariet og stimulerer testiklenes spermatogenese. Tre former av follitropin er markedsført, follitropin alfa, beta og delta. (De skiller seg fra hverandre bare ved små ulikheter i karbohydratkjeden i glykoproteinet og renseprosedyren etter syntesen.) Delta gir høyere eksponering enn alfa. Urofollitropin inneholder en høyrenset tilberedning av FSH ekstrahert fra urin fra postmenopausale kvinner. Det stimulerer follikkelvekst og -utvikling samt gonadal steroidproduksjon hos kvinner med sekundær ovariesvikt.

Farmakokinetikk

  • Follitropin alfa: Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved både intramuskulær og subkutan tilførsel. Data for metabolisme savnes. Utskilles via nyrene, ca. 10 %. Halveringstiden etter enkel dose gitt intravenøst er 18 timer, gitt subkutant 37 timer.

  • Follitropin beta: Biotilgjengeligheten er ca. 77 % ved både intramuskulær og subkutan tilførsel. Biokjemisk svært likt humant urinbasert FSH og metaboliseres og utskilles på samme måte. Halveringstiden er 27–44 timer.

  • Follitropin delta: Biotilgjengeligheten er ca. 64 %. Terminal halveringstid er 40 timer etter enkel og 28 timer etter gjentatt subkutan administrering. Antas å utskilles som andre follitroipiner, dvs. hovedsakelig via nyrene.

  • Urofollitropin: Data for biotilgjengelighet mangler. Etter subkutan injeksjon av enkle doser ble maksimal FSH-konsentrasjon nådd innen 21 timer. Steady state ble observert etter 4–5 dager. Etter 7 dager med gjentatt administrering, ble maksimal FSH-konsentrasjon nådd etter 10 timer. Halveringstiden er ca. 30 timer.

Indikasjoner

Induksjon av vekst av follikler i ovarier hos kvinner med påvist hypofysær svikt. Behandling av anovulasjon hvor klomifenbehandling har sviktet. Hormonell ovariestimulering som ledd i behandlingsprogrammer for assistert fertilisering. Gis som regel i behandlingsprotokoller kombinert med LH/HCG og GnRH-analoger. Follitropin benyttes dessuten i behandling av oligospermi ved hypothalamus/hypofysesvikt.

Dosering og administrasjon

Flere behandlingsregimer brukes. Valg av regime og dosering avhenger av pasientens funksjonsdefekt og respons. Oppgave for spesialist med spesialkompetansen innen infertilitetsbehandling.

Bivirkninger

Lokal reaksjon på injeksjonsstedet. Overstimulering av ovarier, cystedannelse, abdominalsmerter, kvalme, brystsmerter, hodepine.

Kontroll og oppfølging

Utføres av spesialist. Kontroll av østradiolnivå og ultralydundersøkelse av ovarier.

Informasjon til pasient

Betydelig økt risiko for flerlingsvangerskap samt risiko for overstimulering.

Preparater

BemfolaGedeon Richter Plc
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa75 IE / 1 penn
0.125 ml
C
276,30
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa150 IE / 1 penn
10 × 0.25 ml
C
5 445,80
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa150 IE / 1 penn
0.25 ml
C
577,20
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa225 IE / 1 penn
10 × 0.375 ml
C
8 303,80
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa225 IE / 1 penn
0.375 ml
C
863,-
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa300 IE / 1 penn
0.5 ml
C
1 027,20
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa300 IE / 1 penn
10 × 0.5 ml
C
9 945,50
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa450 IE / 1 penn
0.75 ml
C
1 508,90
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa450 IE / 1 penn
10 × 0.75 ml
C
14 762,90
BemfolaOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa150 IE / 0.25 ml
0.25 ml
C
577,20
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa225 IE / 1 penn
10 × 0.375 ml
C
8 303,80
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa225 IE / 1 penn
0.375 ml
C
863,-
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa300 IE / 1 penn
10 × 0.5 ml
C
9 945,50
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa300 IE / 1 penn
0.5 ml
C
1 027,20
Bemfola2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa225 IE / 1 penn
0.375 ml
C
863,-
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa300 IE / 1 penn
0.5 ml
C
1 027,20
Rekovelle2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin delta72 mikrog / 2.16 ml
2.16 ml
C
6 719,30
Fostimon SetIBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Urofollitropin75 IU
1 Sett
C
232,40
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Urofollitropin150 IU
10 Sett
C
4 014,90
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Urofollitropin150 IU
1 Sett
C
434,10
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Urofollitropin300 IU
1 Sett
C
795,50
Gonal-FMerck Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa300 IE / 1 penn
0.5 ml
C
1 110,10
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa450 IE / 1 penn
0.75 ml
C
1 646,70
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin alfa900 IE / 1 penn
1.5 ml
C
3 240,30
PuregonMerck Sharp & Dohme B.V. (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Follitropin beta300 IE / 0.36 ml
0.36 ml
C
1 035,20
RekovelleFerring Pharmaceuticals A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin delta12 mikrog / 0.36 ml
0.36 ml
C
1 150,10
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin delta36 mikrog / 1.08 ml
1.08 ml
C
3 377,80
Injeksjonsvæske, oppløsning
Follitropin delta72 mikrog / 2.16 ml
2.16 ml
C
6 719,30