L11.4 Tabeller

Tabell 1 Anbefalt daglig fluortilførsel

Alder

Drikkevannets innhold av fluorid i mg/liter

< 0,25

0,25–0,50

0,50–0,75

0,75–1,00

Større døgndose enn 0,25 mg bør fordeles på flere inntak av 0,25 mg.

6 mnd. – 3 år

0,25 mg

 

 

 

3 – 6 år

0,50 mg

0,25 mg

 

 

6 – 12 år

0,75 mg

0,50 mg

0,25 mg

 

> 12 år

1 mg

0,75 mg

0,50 mg

0,25 mg