Søk etter «kinin» gav 13 treff

L1.5.1.5 Kinin

… Publisert: 16.11.2016 Egenskaper Kinin er det eldste av alle antimalariamidler. Det er fortsatt god …

T19.7 Leggkramper

… Publisert: 14.12.2015 Kort oppsummering Legemiddelbehandling: Kinin 300-400 mg daglig (omdiskutert …

G4.8.6 Tabell 6: Legemidler som kan forverre myasthenia gravis

… ) Kalsiumantagonister Statiner Lidokain Prokainamid Kinin Diuretika FurosemidAcetazolamid Tiazider (trolig grunnet …

L1.5.1.1 Klorokin/hydroksyklorokin

… . en viss kardiodepressiv effekt (se kinin/meflokin). Fare for legemiddelinteraksjoner, se …

T1.19.1 Malaria

… voksne (også gravide), kinin i.v. er et alternativ. Kjemoprofylakse: Atovakvon-proguanil for kortere …

G3.2.11 K

… -steroide Ketorolak Se antiinflammatoriske midler, ikke-steroide Kinin Reduser dose Kinoloner Reduser dose …

L1.5.1.9 Dihydroartemisinin-piperakin

… Komplisert falciparummalaria (må behandles med artesunat eller kinin intravenøst). Familiær historie med …

T6.7.1 Myasthenia gravis

… andre nevromuskulære blokkere, kinin, aminoglykosider, klorokin, adrenerge betareseptorantagonister …

G7.1.11 K

… Ketoprofen Se Ketorolac Se Ketotifen Se Kinin Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive …

G8.1.11 K

… Ketotifen 2 Øyedråper: Kan brukes av ammende Kinin 2 Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende …

T1.4.2 Andre flåttbårne sykdommer

… azitromycin og atovakon eller kinin og klindamycin (alvorlig sykdom) i 7-10 dager. Hos immunsupprimerte kan …

G12.5.11 K

… . Symptomatisk behandling Kinin Toksisitet: Barn og hjertesyke spesielt følsomme. Store individuelle variasjoner …