Søk etter «kinin» gav 16 treff

L1.5.1.5 Kinin

… Publisert: 16.11.2016 Egenskaper Kinin er det eldste av alle antimalariamidler. Det er fortsatt god …

L1.5.1.5 Kinin

… Publisert: 16.11.2016 Egenskaper Kinin er det eldste av alle antimalariamidler. Det er fortsatt god …

T19.7 Leggkramper

… Revidert: April 2020 Kort oppsummering Legemiddelbehandling: Kinin 300-400 mg daglig (omdiskutert …

G4.8.6 Tabell 6: Legemidler som kan forverre myasthenia gravis

… ), kalsiumantagonister, lidokain, prokainamid, kinin. Forsiktighet ved statiner Diuretika Furosemid, acetazolamid …

L1.5.1.1 Klorokin/hydroksyklorokin

… . en viss kardiodepressiv effekt (se kinin/meflokin). Fare for legemiddelinteraksjoner, se …

L1.5.1.1 Klorokin/hydroksyklorokin

… . en viss kardiodepressiv effekt (se kinin/meflokin). Fare for legemiddelinteraksjoner, se …

T1.17.1 Malaria

… voksne (også gravide), kinin i.v. er et alternativ. Kjemoprofylakse: Atovakvon-proguanil for kortere …

L1.5.1.9 Dihydroartemisinin-piperakin

… Komplisert falciparummalaria (må behandles med artesunat eller kinin intravenøst). Familiær historie med …

L1.5.1.9 Dihydroartemisinin-piperakin

… Komplisert falciparummalaria (må behandles med artesunat eller kinin intravenøst). Familiær historie med …

T6.7.1 Myasthenia gravis

… ved bruk av suksameton og andre nevromuskulære blokkere, kinin, aminoglykosider, klorokin, adrenerge …

T1.4.2 Andre flåttbårne sykdommer

… behandles vanligvis med kombinasjonsbehandling med azitromycin og atovakon eller kinin og klindamycin …

G3.2.11 K

Kinin Reduser dose Kinoloner Se fluorokinoloner. Klaritromycin Ingen dosejustering ved lett og moderat …