Søk etter «kinin» gav 20 treff

G7.1.11 K

… Ketoprofen Se Ketorolac Se Ketotifen Se Kinin Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive …

G3.2.11 K

Kinin Reduser dose Kinoloner Se fluorokinoloner. Klaritromycin Ingen dosejustering ved lett og moderat …

G7.1.11 K

… Ketoprofen Se Ketorolac Se Ketotifen Se Kinin Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive …

G8.1.11 K

… Øyedråper: Kan brukes av ammende Kinin 2 Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se …

G8.1.11 K

… Øyedråper: Kan brukes av ammende Kinin 2 Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se …

T1 Andre flåttbårne sykdommer

… azitromycin og atovakon eller kinin og klindamycin (alvorlig sykdom) i 7-10 dager. Hos immunsupprimerte kan …

G12.5.11 K

… , hypotensjon, kramper, takypné og ev. koma.Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kinin

G12.5.1 A

… Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Virkestoffene ligner kinin og klorokin, men er trolig mindre …