Søk etter «klindamycin» gav 66 treff

L1.2.10.1 Klindamycin

… Publisert: 16.11.2016 Sist endret: 16.07.2020 Se Se også Egenskaper Klindamycin virker ved å hemme …

L1.2.10.1 Klindamycin

… Publisert: 16.11.2016 Sist endret: 16.07.2020 Se Se også Egenskaper Klindamycin virker ved å hemme …

L1.2.10 Karbohydratantibiotika

… gruppe. Klindamycin tilhører gruppen linkosamider, mens vankomycin er et glykopeptid. De er vanligvis …

L1.2.10 Karbohydratantibiotika

… gruppe. Klindamycin tilhører gruppen linkosamider, mens vankomycin er et glykopeptid. De er vanligvis …

T7.7.1 Toksoplasma-korioretinitt

klindamycin og trimetoprim-sulfametoksazol. Voksne: 150-300 mg klindamycin × 4 og trimetoprim-sulfametoksazol …

T16.5.1 Pyodermier

… infeksjoner: dikloksacillin eller klindamycin systemisk (ved penicillinallergi, små barn som må ha mikstur …

T16.5.1 Pyodermier

… infeksjoner: dikloksacillin eller klindamycin systemisk (ved penicillinallergi, små barn som må ha mikstur …

T16.3.2.1 Mild – middels akne

… graviditet eller som er gravide. Lokalbehandling med klindamycin (også i kombinasjon med tretinoin) bør pga …

L16.1.1.4 Tretinoin og kombinasjoner

… Publisert: 15.09.2021 Se også og Egenskaper Kombinasjon av tretinoin og klindamycin. Indikasjoner …

L16.1.1.4 Tretinoin og kombinasjoner

… Publisert: 15.09.2021 Se også og Egenskaper Kombinasjon av tretinoin og klindamycin. Indikasjoner …

T11 Akutt suppurativ parotitt

… kloksacillin. Ved kjent penicillinallergi kan klindamycin brukes. Det er viktig samtidig å sørge for normal …

T11.3.2.2 Kronisk tonsillitt

… regel vært forsøkt gjentatte ganger uten særlig effekt. Klindamycin (150 mg × 4) har i kontrollerte …