Søk etter «klindamycin» gav 36 treff

L1.2.10.1 Klindamycin

… Publisert: 16.11.2016 Sist endret: 24.05.2018 Se Se også Egenskaper Klindamycin virker ved å hemme …

L1.2.10 Karbohydratantibiotika

… gruppe. Klindamycin tilhører gruppen linkosamider, mens vankomycin er et glykopeptid. De er vanligvis …

T7.7.1 Toksoplasma-korioretinitt

… i blod. Behandling Spesifikk terapi i form av kombinasjon av klindamycin og trimetoprim …

T16.5.1 Pyodermier

… impetigo/dypere infeksjoner: dikloksacillin eller klindamycin systemisk. Erysipelas: fenoksymetylpenicillin …

T16.3.2.1 Mild – middels akne

klindamycin (også i kombinasjon med tretinoin) bør pga. resistensproblematikk begrenses og kun benyttes når …

L16.1.1.4 Tretinoin og kombinasjoner

… Publisert: 1.06.2017 Se også og . Egenskaper Kombinasjon av tretinoin og klindamycin. Indikasjoner …

T11.5.1.1 Akutt suppurativ parotitt

… kloksacillin. Ved kjent penicillinallergi kan klindamycin brukes. Det er viktig samtidig å sørge for normal …

T11.3.2.2 Kronisk tonsillitt

… regel vært forsøkt gjentatte ganger uten særlig effekt. Klindamycin (150 mg × 4) har i kontrollerte …

T14.6.1.5 Aerob vaginitt

… komplikasjon synes å være økt risiko for for tidlig fødsel. Behandling Lokal behandling med klindamycin

T14.6.4 Akutt bekkeninfeksjon

… 2-3 døgn. Behandling med klindamycin eller cefalosporiner er da aktuelt, etter laparoskopi. Kontroll …

T15.3.2 Mastitt

… mg × 4 i 14 døgn (2-4 uker ved residiv). Ved penicillinallergi er førstevalget klindamycin

T16.3.3 Hidrosoadenitt

… eksideres, "deroofes" eller fjernes med annen teknikk. Milde, utbredte former kan behandles med klindamycin