Søk etter «klindamycin» gav 36 treff

T10.5 Pleuraempyem

… , kan kombinasjon av klindamycin og ciprofloksacin eller 3. generasjons cefalosporiner (cefotaksim …

T1.15 Nekrotiserende fasciitt

… ! Antibiotika i.v.: Benzylpenicillin 5 mill IE × 4-6 + klindamycin 600-900 mg × 3-4. Før etiologisk diagnose er …

L1.1 Om bruk av antimikrobielle midler

… av Clostridium difficile, se ) forekommer hyppigst ved bruk av klindamycin, cefalosporiner og …

G7.1.11 K

… Klavulanat Erfaring med bruk hos gravide er begrenset Klindamycin Ingen holdepunkter for teratogen effekt …

T16.2.2 Atopisk eksem

… eller klindamycin vurderes. Kaliumpermanganatbad virker adstringerende (denaturerer proteiner) og har …

G8.1.11 K

… amming. Se antibakterielle midler . Klindamycin 3 2 Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten …

T1.4.2 Andre flåttbårne sykdommer

… azitromycin og atovakon eller kinin og klindamycin (alvorlig sykdom) i 7-10 dager. Hos immunsupprimerte kan …

T1.13 Bakteriell endokarditt

… (barn: 50 mg/kg, maksimum 2 g) Ved penicillingallergi: Peroralt: Klindamycin 600 mg (2 kapsler á 300 mg …

T10.3.4 Pneumonier, bakterielle og med ukjent etiologi

… , klindamycin og vankomycin.Penicillinallergikere som skal ha cefalosporiner bør initialt gis en testdose, se …

T1.19.1 Malaria

… behandlingen med et parenteralt tetrasyklin, f.eks. doksysyklin 100 mg × 2 eller klindamycin (til gravide). Så …

G12.5.11 K

… . Klindamycin Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 60 mg/kg forventes ingen eller lette …

T1.20 Invasive soppinfeksjoner

… kombinasjonsbehandling med klindamycin 600 mg x 4 (intravenøst) og primakin 30 mg x 1 (peroralt) førstevalg. Pentamidin …