Søk etter «klindamycin» gav 43 treff

L1.2.15.4 Fusidin

… antibakterielt middel med effekt på stafylokokker (f.eks. et betalaktamasestabilt penicillin eller klindamycin

T1.14.2 Osteomyelitt

… . (Klindamycin 600 mg x 4 i.v. ved betalaktamallergi). Hos septiske pasienter og hos personer med særlig risiko …

G3 K

… preparatomtale/SPC). Klindamycin Forsiktighet. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør plasmakonsentrasjonen …

T1 Clostridioides difficile enterokolitt

… ubalanse i tarmen forårsaket av antibiotika, særlig klindamycin, cefalosporiner eller fluorokinoloner …

T1 Nekrotiserende fasciitt

… ! Antibiotika i.v.: Benzylpenicillin 5 mill IE × 4-6 + klindamycin 600-900 mg × 3-4. Før etiologisk diagnose er …

T10.5 Pleuraempyem

… dårlig effekt i sure omgivelser. Når mikrobiologisk agens er ukjent, kan kombinasjon av klindamycin og …

L1.1 Om bruk av antimikrobielle midler

… av Clostridium difficile, se ) forekommer hyppigst ved bruk av klindamycin, cefalosporiner og …

G3.2.11 K

… ). Klindamycin Verken SPC eller antibiotikaveileder (tabell fra OUS) anbefaler dosejustering eller …

G7.1.11 K

… Erfaring med bruk hos gravide er begrenset Klindamycin Ingen holdepunkter for teratogen effekt Klobazam …

T16.2.2 Atopisk eksem

… kloksacillin/dikloksacillin eller klindamycin vurderes, og styres etter resistensbestemmelse …

G8.1.11 K

… forenelig med amming. Se . Klindamycin 3 2 Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Andrehåndsvalg …

T1.13 Bakteriell endokarditt

… , maksimum 2 g) Ved penicillinallergi: Peroralt: Klindamycin 600 mg (2 kapsler á 300 mg, barn: 20 mg/kg …