Søk etter «klindamycin» gav 43 treff

T1.4.2 Andre flåttbårne sykdommer

… azitromycin og atovakon eller kinin og klindamycin (alvorlig sykdom) i 7-10 dager. Hos immunsupprimerte kan …

T1 Bakteriell endokarditt

… eller intramuskulært (barn: 50 mg/kg, maksimum 2 g) Ved penicillinallergi: Peroralt: Klindamycin 600 mg …

T10.3.4 Pneumonier, bakterielle og med ukjent etiologi

… , klindamycin og vankomycin.Penicillinallergikere som skal ha cefalosporiner bør initialt gis en testdose, se …

T1.19.1 Malaria

… behandlingen med et parenteralt tetrasyklin, f.eks. doksysyklin 100 mg × 2 eller klindamycin (til gravide). Så …

G12.5.11 K

… bivirkninger.Behandling: Symptomatisk behandling. Klindamycin Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 60 mg …

T1 Invasive soppinfeksjoner

… kombinasjonsbehandling med klindamycin 600 mg x 4 (intravenøst) og primakin 30 mg x 1 (peroralt) førstevalg. Pentamidin …

T1.20 Invasive soppinfeksjoner

… ved behandlingssvikt vurdert etter 7 dager, er kombinasjonsbehandling med klindamycin 600 mg x 4 …