Søk etter «azitromycin» gav 53 treff

L1.2.8.1 Azitromycin

… Egenskaper Azitromycin har en litt annen struktur enn de andre makrolidene, men regnes likevel med blant …

L1.2.8.1 Azitromycin

… Egenskaper Azitromycin har en litt annen struktur enn de andre makrolidene, men regnes likevel med blant …

T1 Tabell 2 Behandling av erythema migrans (EM)

… dager Azitromycin 2 peroral 1 g 500 mg × 1 20 mg/kg 10 mg/kg Første dag 4 dager 1Doksysyklin ved …

L1.2.8 Makrolider

… mindre data tilgjengelig for spiramycin, klaritromycin og azitromycin. Midlene har mange felles trekk …

L1.2.8 Makrolider

… mindre data tilgjengelig for spiramycin, klaritromycin og azitromycin. Midlene har mange felles trekk …

T1.20.14 Tabell 14 Antibiotikavalg ved bærerskapsutrydding ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av systemisk meningokokksykdom

… , unntatt rifampicin som gis 2 ganger daglig i 2 døgn.Nasjonal faglig retningslinje angir ikke azitromycin

T7.2.1.4.1 Akutt klamydia konjunktivitt

… med tetrasykliner (voksne) eller erytromycin (barn) i to uker. Hos voksne kan også 1 g azitromycin som …

T1.8.4 Mycoplasma genitalium

… hos kvinner (bekkeninfeksjon). Behandling Studier viser at azitromycin har bedre behandlingseffekt enn …

T1.8.2 Genital klamydiainfeksjon

… . Andrevalg: Azitromycin per oralt 1 g som engangsdose. (Førstevalg dersom pasienten bruker isotretinoin, ved …

T1.6.4.4 Cryptosporidose

… flere uker, evt. i kombinasjon med azitromycin. Ved manglende effekt eller alvorlig sykdom gis …

T1.6.2.3 Enterisk feber (Tyfoid- og paratyfoid feber)

… . Dersom moderat/alvorlig sykdom ervervet i Pakistan gis meropenem. Dersom mild sykdom gis azitromycin

T1.6.2 Bakterielle gastroenteritter

… campylobacteriose velges erytromycin eller azitromycin. Midlene gis som regel peroralt, men ved sepsis/ ustabil …