Søk etter «azitromycin» gav 37 treff

L1.2.8.1 Azitromycin

… Egenskaper Azitromycin har en litt annen struktur enn de andre makrolidene, men regnes likevel med blant …

L1.2.8 Makrolider

… mindre data tilgjengelig for spiramycin, klaritromycin og azitromycin. Midlene har mange felles trekk …

T1.22.2 Tabell 2 Behandling av erythema migrans (EM)

… dager Azitromycin 2 peroral 1 g 500 mg × 1 20 mg/kg 10 mg/kg Første dag 4 dager 1Doksysyklin ved …

T1.22.14 Tabell 14 Antibiotikavalg ved bærerskapsutrydding ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av systemisk meningokokksykdom

… , unntatt rifampicin som gis 2 ganger daglig i 2 døgn.Nasjonal faglig retningslinje angir ikke azitromycin

T7.2.1.4.1 Akutt klamydia konjunktivitt

… med tetrasykliner (voksne) eller erytromycin (barn) i to uker. Hos voksne kan også 1 g azitromycin som …

T1.8.2 Genital klamydiainfeksjon

… : Førstevalg:Doksysyklin 200 mg daglig (100 mg x 2 eller 200 mg x 1) i 7 dager. Andrevalg: Azitromycin 1 g p.o. som …

T1.8.4 Mycoplasma genitalium

… Studier viser at azitromycin har bedre behandlingseffekt enn doksysyklin og erytromycin. Engangsdose (1000 …

T14.6.2 Akutt (spesifikk) cervisitt

… begge partnere med azitromycin har tidligere vært førstevalg, men ved denne behandlingen sees …

L1.2.4.10 Ceftriakson

azitromycin. Dosering og administrasjon Ceftriakson administreres intravenøst ved behandling av meningitt …

L1.2.4.10 Ceftriakson

azitromycin. Dosering og administrasjon Ceftriakson administreres intravenøst ved behandling av meningitt …

T1.6.2.5 Campylobacteriose

… anbefales erytromycin i 5-10 dager (ev. azitromycin). Utbredt resistens mot fluorokinoloner …

T1.8.5 Uretritt av annen årsak (uspesifikk uretritt)

… x 2 i 7 dager. Alternativt: Azitromycin 500 mg × 1 første dag, deretter 250 mg × 1 i 4 dager …