Søk etter «azitromycin» gav 33 treff

T1.6.2.4 Shigellose

… gi trimetoprim-sulfametoksazol (i 5 dager) eller azitromycin (i 3 dager); ved alvorlig sykdom …

T1.1.8 Skarlagensfeber

… reaksjoner på penicillin vil erytromycin, klindamycin eller azitromycin (voksne) være alternativer …

T7.2.1.1 Akutt bakteriell konjunktivitt

… . Til barn over 2 år er azitromycin øyedråper (Azyter) øyedråper x 2 i 3 dager også en behandling som …

T1.19.2 Rickettsioser

… sykdom også til disse pasientgruppene. Ciprofloksacin og azitromycin er aktuelle alternativer, men har …

T1.22 Tabeller

… 100 mg × 2 4 mg/kg × 1 14 dager Azitromycin 2 peroral 1 g 500 mg × 1 20 mg/kg 10 mg/kg Første dag 4 …

T1.8.2 Genital klamydiainfeksjon

… Førstevalg: Doksysyklin 100 mg x 2 i 7 dager Andrevalg: Azitromycin 1000 mg som engangsdose Tredjevalg …

T1.6.2.2 Tyfoid- og paratyfoidfeber

… sykdomsforløpet er alvorlig. Ved moderat alvorlig sykdom og følsom bakteriestamme kan man gi peroralt azitromycin

T1.6.1.1 Kolera

… ciprofloksacin 1000 mg eller azitromycin 1000 mg som engangsdose. Profylakse Koleravaksine er ikke lenger …

T1.17 Atypiske mykobakterioser

… basisbehandling ved MAC anbefales en kombinasjon av klaritromycin eller azitromycin samt rifampicin eller …

G3.2.1 A

… reduseres eller administreringen utsettes Azatioprin Reduser dose Azitromycin Forsiktighet ved moderat …

G4.1.1.1 A

… rapportert hos pasienter behandlet med avelumab. Azatioprin Kan kreve dosereduksjon Azitromycin Unngå …

T10.3.3 Akutt bronkiolitt

… . Langtidsbehandling med makrolider (eks. azitromycin) kan i noen tilfelle vise effekt. Konstriktiv bronkiolitt er …