T1.22.19 Tabell 19 Behandling av akutt osteomyelitt, inkl. spondylodiskitt

Tabell 19  Behandling av akutt osteomyelitt, inkl. spondylodiskitt

 

Intravenøs fase

Peroral fase

Betalaktamallergi

Varighet

Empirisk behandling

(Di)kloksacillin 2 g x 4

 

Klindamycin 600 mg x 4 i.v.

 

Staphylococcus aureus

(Di)kloksacillin 2 g x 4

Klindamycin 300 mg x 3 p.o. eller Trimetoprim-sulfametoksazol 2 tabl x 2  

Klindamycin 600 mg x 4 i.v. Klindamycin 300 mg x 3 p.o.

6 uker til sammen.

Streptokokker

Benzylpenicillin  3 g x 4

Amoksicillin 750 mg x 3

Klindamycin 600 mg x 4 i.v. Klindamycin 300 mg x 3 p.o.

6 uker til sammen.

Gramnegative stavbakterier

Cefotaksim 2 g x 3 eller Ceftriakson 2 g x1

Ciprofloksacin 750 mg x 2, ev. Trimetoprim-sulfametoksazol 2 tabl x 2

Ciprofloksacin 750 mg x 2 p.o.

1–2 uker i.v. + 4–5 uker p.o.