L8.15.1.6 Simvastatin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 05.04.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll og forsiktighetsregler samt informasjon til pasient, se L8 Statiner

Farmakokinetikk

Simvastatin er en lipofil laktonprodrug som raskt diffunderer inn i leverceller og omdannes til aktiv substans. Biotilgjengeligheten av modersubstans er 5 % ved peroral tilførsel. Betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4. Transportøren P-glykoprotein deltar også i eliminasjonen. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 2–3 timer.

Dosering og administrasjon

Initialt: 20 mg en gang daglig. Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt: Vanligvis 40 mg en gang daglig (bør tas om kvelden). Maksimal anbefalt døgndose: 80 mg, men vanligvis anbefales alternative midler ved behov for døgndoser over 40 mg pga. rapporter om økt forekomst av myopati ved 80 mg dosering. Ved sterkt redusert nyrefunksjon bør behov for doser over 10 mg daglig vurderes nøye.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Preparater

Simvastatin BluefishBluefish Pharmaceuticals AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Simvastatin10 mg
100 stk
C
b
324,40
Tablett
Simvastatin10 mg
30 stk
C
b
122,70
Tablett
Simvastatin20 mg
100 stk
C
b
383,30
Tablett
Simvastatin20 mg
30 stk
C
b
140,40
Tablett
Simvastatin40 mg
30 stk
C
b
204,10
Tablett
Simvastatin40 mg
100 stk
C
b
595,80
Tablett
Simvastatin80 mg
100 stk
C
b
1 054,50
Simvastatin HexalHexal A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Simvastatin80 mg
100 stk
C
b
1 054,50
Simvastatin SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Simvastatin10 mg
90 stk
C
b
295,60
Tablett
Simvastatin10 mg
30 stk
C
b
122,70
Tablett
Simvastatin10 mg
100 stk
C
b
324,40
Tablett
Simvastatin20 mg
30 stk
C
b
140,40
Tablett
Simvastatin20 mg
90 stk
C
b
348,60
Tablett
Simvastatin40 mg
100 stk
C
b
595,80
Tablett
Simvastatin40 mg
30 stk
C
b
204,10
Tablett
Simvastatin40 mg
90 stk
C
b
539,90
ZocorMerck Sharp & Dohme B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Simvastatin10 mg
98 stk
C
b
318,60
Tablett
Simvastatin20 mg
98 stk
C
b
376,30
Tablett
Simvastatin40 mg
98 stk
C
b
584,60
ZocorFarmagon
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Simvastatin40 mg
98 stk
C
b
584,60