L8.15.1.2 Fluvastatin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 28.09.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll og forsiktighetsregler samt informasjon til pasient, se L8 Statiner

Farmakokinetikk

Inntar en intermediær stilling mellom de hydrofile og lipofile statinene. Biotilgjengeligheten er 20–30 % ved peroral tilførsel. Uttalt førstepassasjemetabolisme i leveren hovedsakelig ved CYP2C9, men også CYP2C8, CYP2D6 og CYP3A4 bidrar til metabolismen. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 2–3 timer.

Dosering og administrasjon

20 mg × 1–2. Bør tas til måltider for å lette absorpsjonen, ev. alt samlet om kvelden. Maksimal døgndose 80 mg, da fordelt på to doser eller som depottablett.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Preparater

Lescol DepotOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Fluvastatin80 mg
98 stk
C
b
583,30
Lescol DepotNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Fluvastatin80 mg
98 stk
C
b
583,30