L8.15.1.1 Atorvastatin

Publisert: 25.01.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll og forsiktighetsregler samt informasjon til pasient, se L8 Statiner

Farmakokinetikk

Lipofil. Biotilgjengeligheten er ca. 15 % ved peroral tilførsel. Betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4. Aktive metabolitter. Utskilles via gallen i feces. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 10–30 timer.

Dosering og administrasjon

Vanlig startdose 10 mg en gang daglig. Doseres etter behandlingsmål for LDL-kolesterol. Maksimaldose 80 mg en gang daglig. På grunn av lang halveringstid kan tablettene tas når som helst på dagen.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Preparater

Atorvastatin KrkaKRKA Sverige AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Atorvastatin80 mg
100 stk
C
b
706,70
Atorvastatin MylanMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Atorvastatin10 mg
100 stk
C
b
209,40
Tablett
Atorvastatin10 mg
30 stk
C
b
88,20
Tablett
Atorvastatin20 mg
100 stk
C
b
294,10
Tablett
Atorvastatin20 mg
30 stk
C
b
113,60
Tablett
Atorvastatin40 mg
30 stk
C
b
143,10
Tablett
Atorvastatin40 mg
100 stk
C
b
392,40
Tablett
Atorvastatin80 mg
100 stk
C
b
706,70
Atorvastatin XiromedMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Atorvastatin10 mg
98 stk
C
b
205,90
Tablett
Atorvastatin10 mg
28 stk
C
b
84,70
Tablett
Atorvastatin20 mg
28 stk
C
b
108,50
Tablett
Atorvastatin20 mg
98 stk
C
b
289,-
Tablett
Atorvastatin40 mg
28 stk
C
b
136,-
Tablett
Atorvastatin40 mg
98 stk
C
b
385,20
Tablett
Atorvastatin80 mg
98 stk
C
b
693,30
LipitorOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Atorvastatin40 mg
98 stk
C
b
385,20
LipitorFarmagon
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Atorvastatin10 mg
98 stk
C
b
205,90
Tablett
Atorvastatin10 mg
100 stk
C
b
209,40
Tablett
Atorvastatin10 mg
28 stk
C
b
84,70
Tablett
Atorvastatin20 mg
100 stk
C
b
294,10
Tablett
Atorvastatin20 mg
98 stk
C
b
289,-
Tablett
Atorvastatin20 mg
28 stk
C
b
108,50
Tablett
Atorvastatin40 mg
100 stk
C
b
392,40
Tablett
Atorvastatin40 mg
98 stk
C
b
385,20
Tablett
Atorvastatin40 mg
98 stk
C
b
385,20
Tablett
Atorvastatin40 mg
28 stk
C
b
136,-
Tablett
Atorvastatin80 mg
98 stk
C
b
693,30
Tablett
Atorvastatin80 mg
28 stk
C
b
224,-
Tablett
Atorvastatin80 mg
100 stk
C
b
706,70
LipitorPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Atorvastatin10 mg
100 stk
C
b
209,40
Tablett
Atorvastatin20 mg
100 stk
C
b
294,10
Tablett
Atorvastatin40 mg
100 stk
C
b
392,40
Tablett
Atorvastatin80 mg
100 stk
C
b
706,70