L8.11.1.1 Digoksin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 16.05.2017

Vedrørende overgang fra digitoksin til digoksin, egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, Kontraindikasjoner, kontroll, oppfølging samt informasjon til pasient, se L8 Digitalisglykosider

Farmakokinetikk

Se ovenfor og Tabell 6 L8 Tabell 6 Digitoksin og digoksin. Farmakokinetikk.

Dosering og administrasjon

NB! Reduksjon av vedlikeholdsdose ved nedsatt nyrefunksjon. Doseringen er noe lavere ved intravenøs enn ved peroral bruk (ca. 2/3). Intravenøs injeksjon må skje langsomt, ikke over 50 μg/minutt hos voksne, 5–10 μg/minutt hos mindre barn. Hos den enkelte pasient vil serumkonsentrasjonen ved «steady state» være proporsjonal med vedlikeholdsdosen forutsatt at nyrefunksjonen er konstant.

  • Voksne:

    • Intravenøst: Innledning: 0,5–1,0 mg fordelt på 3 doser i løpet av 12 timer. Vedlikehold: 0,04–0,165 mg per døgn fordelt på 2 doser

    • Peroralt: Innledning: 0,5–1,0 mg fordelt på 3 doser første døgn (f.eks. 0,25 mg x 3). Vedlikehold: 0,0625–0,25 mg fordelt på 1–2 doser

  • Barn: Usikkert om og ev. hvordan den nye kunnskapen om behandling av voksne skal anvendes for barn. Ved parenteral digitalisering gis 1/2 døgndose initialt, 1/4 etter 6 timer og 1/4 etter 12 timer (raskere digitalisering ved alvorlig svikt, metningsdose: 2–7 år 30 μg/kg; 7–14 år: 20 μg/kg). Ved lett svikt kan det startes umiddelbart med peroral vedlikeholdsdose: 2–7 år: 8–18 μg/kg; 7–14 år: 6–12 μg/kg. Doseringen må individualiseres. Bør legges opp i samråd med barneavdeling. Se forøvrig akuttveileder i pediatri (www.barnelegeforeningen.no ).

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Digoxin DAK2care4
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Digoksin62.5 mikrog
100 stk
C
b
170,10
Digoxin TakedaTakeda AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Digoksin62.5 mikrog
100 stk
C
b
170,10
Tablett
Digoksin250 mikrog
100 stk
C
b
170,10
Digoxin dakTakeda
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Digoksin62.5 mikrog
100 stk
C
LanoxinAspen Pharma Trading Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Digoksin0.25 mg / 1 ml
5 × 2 ml
C
b
98,40
Mikstur
Digoksin50 mikrog / 1 ml
60 ml
C
b
99,-
Tablett
Digoksin250 mikrog
100 stk
C
b
60,30
Tablett
Digoksin250 mikrog
100 stk
C
60,30
Lanoxin
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Digoksin0.5 mg / 2 ml
5 × 2 ml
C