L5.1.3.2 Hydroksyzin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 25.06.2018

Se også L9 Histamin H1‑antagonister

Egenskaper

Antihistamin (H1- reseptorantagonist) som virker beroligende/sederende i tillegg til å være kløestillende og antiallergisk. Har også antikolinerg og spasmolytisk effekt.

Farmakokinetikk

Absorberes raskt ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter 2–4 timer. Metaboliseres i leveren til aktiv metabolitt. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 15–25 timer. Ytterligere farmakokinetiske data savnes.

Indikasjoner

Angst, uro og spenning i mindre alvorlig grad hvor andre behandlingsformer ikke er tilgjengelige. Urtikaria.

Dosering og administrasjon

10–25 mg × 2–3. Hovedmengden kan tas ved sengetid. Maksimal dose hos voksne er 100 mg/døgn, for eldre 50 mg/dag, for barn under 40 kg 2mg/kg/dag.

Legemidler og førerkortforskriften

Ved bruk av doser 25 mg eller mindre per døgn oppfyller vanligvis helsekravene til førerkort. Ved bruk av høyere doser er det restriktsjoner. Se .

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Søvnighet, kvalme, munntørrhet. Resteffekt («hangover») neste dag. Hjerterytmeforstyrrelser som QT-forlengelse og torsade de pointes er observert.

Forsiktighetsregler

Bør ikke kombineres med alkohol. Obs! Mulig antikolinerg effekt, mulig uheldig innvirkning på glaukom og prostataproblemer. Bruk hos eldre bør unngås pga. stor risiko for svimmelhet og fall samt redusert kognitiv funksjon. Forsiktighet ved bilkjøring anbefales til den individuelle reaksjon er kjent.. Se Helsekrav til førerkort 

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2015) om risikoen for QT-forlengelse.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Hydroksizin er kontraindisert hos pasienter med kjent ervervet eller medførdt forlenget QT-intervall eller kjente risikofarktorer for forlenget QT-intervall. Hydroksyzin anbefales ikke hos eldre. Se

Graviditet, amming

Graviditet: Det er ingen holdepunkter for at antihistaminer er skadelige for fosteret. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.  Se G8 G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

AtaraxUCB Nordic AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydroksyzin10 mg
100 stk
C
b
111,90
Tablett
Hydroksyzin25 mg
100 stk
C
b
122,90
Hydroxyzine BluefishBluefish Pharmaceuticals AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydroksyzin10 mg
100 stk
C
b
111,90
Tablett
Hydroksyzin25 mg
100 stk
C
b
122,90
Hydroxyzine OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydroksyzin10 mg
100 stk
C
b
111,90
Tablett
Hydroksyzin25 mg
100 stk
C
b
135,90
Hydroxyzine OrionOrion Corporation - Espoo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydroksyzin10 mg
100 stk
C
b
111,90
Tablett
Hydroksyzin25 mg
100 stk
C
b
122,90