L23.2.2 Kalsium

Publisert: 20.02.2017

Sist endet: 08.08.2018

Egenskaper

Se L23 Tabell 3 Sporelementer/-kilder og anbefalt tilførsela. Nødvendig for mineralisering av skjelettet. Kalsiuminntaket i Norge dekkes som oftest av vanlig kosthold.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 4–45 % ved peroral tilførsel, avhengig av kalsiumforbindelsen, dose, gastrisk syre og aktivt D-vitamin i tarmen. Absorpsjonen øker ved samtidig inntak av mat og ved høyt proteininntak. Utskilles via nyrene og reabsorberes i stor grad tubulært. Data for halveringstiden savnes.

Indikasjoner

Gravide, ammende, kvinner med lavt kalsiuminnhold i kosten (under 800 mg daglig), personer med langvarig malabsorpsjon, osteoporose. Kalsiumbehovet er økt postoperativt ved kirurgisk korreksjon av hyperparatyreoidisme. Sengeleie øker tapet av kalsium fra skjelettet. Flussyreskader (både lokal og systemisk tilførsel, se G12, antidotlisten for kalsiumglubionat og -glukonat G12 Kalsiumglubionat). Hypokalsemi ved intoksikasjoner med etylenglykol.

Dosering og administrasjon

Anbefalt tilførsel per dag 800–900 mg; 900 mg for gravide og ammende.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontraindikasjoner

Samtidig bruk av store doser vitamin D (> 5000 E (125 μg)/døgn) er kontraindisert. Pasienter med aktiv nyresteinsykdom bør få kontrollert utskillelsen av kalsium i døgnurinen. NB! Natriuminnholdet i Calcium brusetabletter (hypertoni, hjertesvikt).

Preparater

BenciumConsilient Health Ltd.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat500 mg
Kolekalsiferol2000 IU
4 × 25 stk
C
201,80
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat500 mg
Kolekalsiferol800 IU
4 × 25 stk
C
201,80
Calcigran ForteTakeda AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat500 mg
Kolekalsiferol400 IE
120 stk
C
173,30
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat1000 mg
Kolekalsiferol800 IE
60 stk
C
241,90
Calcigran Forte SitronTakeda AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat500 mg
Kolekalsiferol800 IE
90 stk
C
224,60
Nycoplus Calcigran ForteTakeda AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat500 mg
Kolekalsiferol400 IE
90 stk
F
Calcigran Forte2care4
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat1000 mg
Kolekalsiferol800 IE
2 × 30 stk
C
241,90
Tyggetablett
Kalsiumkarbonat1000 mg
Kolekalsiferol800 IE
60 stk
C
241,90
Calcium CitrateNow
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
100 stk
C
Calcium-SandozSandoz (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Kalsiumglubionat10 % w/v
5 ×10 ml
C
Calcium-SandozNovartis (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Kalsiumglubionat9 mg / 1 ml
5 ×10 ml
C
Calcium-SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Kalsiumlaktatglukonat500 mg Ca
20 stk
F
Calcium-Sandoz ForteHexal
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Kalsiumlaktatglukonat500 mg
20 stk
F
Kalcipos-Vitamin DMeda - Asker
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kalsiumkarbonat500 mg
Kolekalsiferol800 IE
90 stk
C
205,80