L20.1.1.2 Paracetamol

Publisert: 05.01.2016

Sist endret: 21.02.2018

Egenskaper

Paracetamol har dels lignende, dels andre mekanismer for smertelindring og febernedsettende virkning enn acetylsalisylsyre (ASA) og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID inkl. koksiber). Paracetamol kan optimalt dosert ha lignende smertelindrende virkning, men har mindre analgetisk effekt enn NSAID når smertene er relatert til uttalt inflammasjon. Pga. mindre bivirkningsbelastning anbefales paracetamol som regel som førstevalg, selv om enkelte høyt doserte NSAID kan gi noe bedre smertelindring enn paracetamol (0,5–1 g x 3 daglig).  I motsetning til acetylsalisylsyre og NSAID påvirker ikke paracetamol blodplateaggregasjonen i nevneverdig grad og skader ikke ventrikkelslimhinnen. Den analgetiske effekt er som for NSAID, både via sentrale (bl.a. svak COX-2-hemning og stimulering av serotonerg smertehemning) og perifere mekanismer (bl.a. svak COX-2-hemning). Den antipyretiske effekt skjer ved påvirkning på varmereguleringssenteret i hypothalamus. Tabletter og mikstur gir likeverdig effekt. Kan også gis som stikkpiller med langsommere innsettende og noe mer usikker effekt. Intravenøs infusjon gir rask og sikker effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 60–100 % ved peroral tilførsel, 30–40 % ved rektal tilførsel. Tas opp i tynntarm og effekten er derfor uforutsigbar/dårlig ved ventrikkelretensjon. Penetrerer blodhjernebarrieren med signifikante konsentrasjoner 20 minutter etter parenteral tilførsel. Responstid 0,5 timer etter peroral tilførsel. Varighet av effekt er doseavhengig, knapt 4 timer etter en dose på 1 g til voksen pasient. Metaboliseres raskt i leveren til inaktive glukuronid- og sulfatkonjugater. En mindre del (3–10 % ved terapeutiske doser) oksyderes via CYP2E1 og CYP3A4 i leveren og nyrene til en reaktiv metabolitt (opptil 10 % av paracetamoldosen). Denne detoksifiseres normalt ved konjugering til glutation og utskilles etter ytterligere konjugering med cystein og merkaptopurinsyre. Denne metabolitten kan akkumuleres ved overdosering og forårsake irreversibel leverskade. Aktiv substans (opptil 4 %) og metabolitter utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 2–4 timer. Ved uttalt leversvikt kan halveringstiden øke til ca. 15 timer.

Indikasjoner

Muskel‑, skjelettsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter, smerter ved traumer, postoperative smerter og kreftsmerter. Fordi optimalt dosert paracetamol, i forhold til andre analgetika (tilgjengelig i Norge), tåles godt av de fleste pasienter, yngre som eldre, bør paracetamol være førstevalg. Forsiktighet bør utvises hos pasienter i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) og pasienter med mulig eller sikker redusert hepatisk metabolisme. NSAID eller opioidanalgetika kan legges til paracetamol for å øke og forlenge den smertestillende virkningen når smertene er sterkere enn det paracetamol alene kan lindre. Når det er nødvendig å senke høy feber, er også paracetamol førstevalg, men pga. den korte virketiden vil pasientens temperatur fort gå opp igjen, ofte ledsaget av plagsomme feberfrysninger. Dose og doseintervall er derfor viktig også ved denne indikasjon for paracetamol.

Dosering og administrasjon

 1. Paracetamol

  1. Voksne, for akutte smerter: Startdose 1–2 g peroralt. Deretter 1 g × 4. Maksimal døgndose 4 g, opptil 2 uker, deretter 1 g × 3 daglig.

  2. Barn (over 3 måneder): Startdose 40 mg/kg kroppsvekt rektalt eller 20 mg/kg peroralt. Deretter 20 mg/kg × 4 inntil 1 uke. Deretter 15 mg/kg × 4.

  3. Barn 3-6 kg (0-4 måneder): Mikstur 2 ml 3 ganger i døgnet, alternativt 1 stikkpille à 60 mg 3 ganger i døgnet.

  Doseringen må rette seg etter terapeutisk effekt.

  Paracetamol til barn: Se Relis, Paracetamol til barn og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn - Smertebehandling.

 2. Paracetamol til intravenøs infusjon

  1. Voksne over 50 kg: Startdose 1–2 g. Deretter 1 g × 4

  2. Ungdom og voksne 33–50 kg: 15 mg/kg × 4

  3. Barn 10–33 kg: 15 mg/kg × 4

  4. Barn under 1 år: 7,5 mg/kg × 4

Overdosering/forgiftning

Hendelser med utilsiktet overdosering når store enheter (100 ml) er benyttet til nyfødte. Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Folkehelseinstituttet advarer: Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter. FHI Nyheter 9. mars 2017. https://fhi.no/nyheter/2017/roper-varsko-om-paracetamolforgiftning-bant-unge-jenter/

Vedrørende behandling med acetylcystein ved paracetamolforgiftning, se G12 Acetylcystein.

Bivirkninger

Få bivirkninger ved korttidsbruk og i terapeutiske doser. Allergilignende reaksjoner, levkopeni, trombocytopeni og hemolytisk anemi kan forekomme. Risiko for leverskade ved langvarig bruk i store doser. Som for NSAID gir også paracetamol økt risiko for kardiovaskulære komplikasjoner ved høyt forbruk gjennom lang tid. Risikoen er doseavhengig, og den er høyere for røykere. Legemiddelrelatert hodepine.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen mistanke om fosterskadelig effekt ved normal dosering. Ved intoksikasjoner er det høy frekvens av fosterdød og spontanaborter. Amming: Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende.

Forsiktighetsregler

Det må utvises varsomhet ved påviste lever‑ og nyreskader (jfr. overdosering). Ved kronisk alkoholmisbruk og hos pasienter som er i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) er toksiske lever‑ og nyreskader rapportert også ved ordinære døgndoser. NB! Risiko for overdosering ved samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler (analgetikakombinasjoner). NB! Natriuminnholdet i brusetabletter (hypertoni, hjertesvikt).

Kontraindikasjoner

Akutt hepatitt.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Advar mot overdosering, spesielt ved kombinasjon av reseptfrie og reseptpliktige legemidler som inneholder paracetamol.

Preparater

PanodilGlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol1 g
100 stk
C
b
80,60
Tablett
Paracetamol500 mg
96 stk
C
b
64,60
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
300 stk
C
b
124,80
Panodil ZappGlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
ParacetKaro Pharma AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
b
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
500 ml
C
b
107,40
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
60 ml
F
Smeltetablett
Paracetamol250 mg
12 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol1 g
50 stk
C
b
249,50
Stikkpille
Paracetamol1 g
10 stk
F
Stikkpille
Paracetamol60 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol125 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol250 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol500 mg
50 stk
C
b
142,90
Stikkpille
Paracetamol500 mg
10 stk
F
Tablett
Paracetamol1 g
100 stk
C
b
80,60
Tablett
Paracetamol500 mg
10 × 50 ×1 stk
C
b
183,80
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
b
65,80
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
10 ×100 stk
C
b
331,40
Tablett
Paracetamol500 mg
50 stk
C
b
51,-
Tablett
Paracetamol500 mg
50 ×1 stk
C
b
51,-
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Paracetamol B. BraunB. Braun Melsungen AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
20 ×10 ml
C
b
469,80
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 × 50 ml
C
b
147,90
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 ×100 ml
C
b
177,50
Paracetamol Caplets
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
Paracetamol Fresenius KabiFresenius Kabi Norge AS - Halden
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 ×100 ml
C
b
177,50
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 × 50 ml
C
b
147,90
Paracetamol NorfriEvolan Pharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
60 ml
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Paracetamol OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
b
65,80
Tablett
Paracetamol500 mg
300 stk
C
b
124,80
Paracetamol SAAS Den norske Eterfabrikk
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Paracetamol15 mg
10 stk
C
Stikkpille
Paracetamol30 mg
10 stk
C
Paracetamol rosemontRosemont
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Paracetamol250 mg / 5 ml
100 ml
C
Paracetamol specificPinewood Laboratories
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Paracetamol250 mg / 5 ml
100 ml
C
ParamaxVitabalans Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol1 g
100 stk
C
b
80,60
Tablett
Paracetamol250 mg
10 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
PinexActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
b
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
60 ml
F
Stikkpille
Paracetamol1 g
10 stk
F
Stikkpille
Paracetamol125 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol250 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol500 mg
10 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
PinexActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat
Paracetamol250 mg
10 stk
F
Granulat
Paracetamol500 mg
10 stk
F
Smeltetablett
Paracetamol250 mg
12 stk
F