L18.5.1 Interferoner

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

En gruppe cytokiner som virker antiviralt, immunmodulerende, celleveksthemmende (med antitumoreffekt) og antiangiogenetisk. Interferon alfa er best studert og mest anvendt. Varierende respons er observert på enkelte svulster og levkemier. Normalt dannes interferonene i mange av kroppens celler når disse eksponeres for bl.a. virus eller visse mitogener og antigener, og de utøver i sin tur hormonlignende regulering av andre celler. De tre hovedtypene er interferon alfa (som produseres i flere typer levkocytter), interferon beta (bl.a. fra fibroblaster) og interferon gamma (særlig fra T-celler).

Underkapitler