L18.4.3 Monoklonale antistoffer

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

Antistoffene benyttes både i transplantasjonssammenheng og i økende grad ved autoimmune sykdommer og ved enkelte andre sykdomstilstander, bl.a. maligne sykdommer.

Farmakokinetikk

Farmakokinetiske data er delvis mangelfulle. Metaboliseres i det retikuloendoteliale system. Halveringstiden varierer for de enkelte substanser.

Underkapitler