L18.1.2 Mykofenolat

Publisert: 3.03.2017

Sist endret: 23.08.2018

Egenskaper

Immunsuppressivt middel med effekt på T‑ og B‑lymfocytter. Hemmer inosinmonofosfatdehydrogenase og derved syntesen av guanosinnukleotid, DNA og celleproliferasjon. Fordi proliferasjonen av T‑ og B‑lymfocytter er avhengig av nysyntesen av puriner, mens andre celletyper kan utnytte andre veier, har mykofenolat relativt spesifikk effekt på T‑ og B‑lymfocytter.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet ca. 95 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Halveringstid 16–18 timer.

Indikasjon

Profylaktisk mot rejeksjon etter organtransplantasjon. Anvendelse ved autoimmune sykdommer som SLE og Wegeners granulomatose, og spesielt ved nyreaffeksjon knyttet til disse sykdommene, er også i noen grad etablert.

Dosering og administrasjon

I henhold til transplantasjonsprotokoller hos organtransplanterte. Behandlingen skal startes og vedlikeholdes av spesialister innen transplantasjon.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

De vanligste er diaré, kvalme og brekninger, levkopeni, trombocytopeni, økt risiko for infeksjoner. Sirkulasjonsforandringer: Hypertoni, trombose, atrieflimmer. Gastrointestinale blødninger og perforasjoner forekommer relativt ofte (hos ca. 1–2 %). Det er rapportert utvikling av bronkiektasier hos pasienter som bruker mykofenolat, men det ser ut til å ha sammenheng med samtidig hypogammaglobulinemi.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet hos pasienter med aktiv mage‑ og tarmsykdom.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om risiko for hypogammaglobulinemi og bronkiektasi (CellCept).

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2015) om alvorlig risiko for teratogenisitet (CellCept).

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2018) med endrede anbefalinger om bruk av prevensjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring. Dyreforsøk har vist misdannelser og andre skadelige effekter på reproduksjon. Amming: Bruk hos ammende frarådes pga. stoffets immunsuppressive effekt.

Kontroll

Blodbildet, spesielt nøytropeni. Plasmakonsentrasjonsmåling kan være nyttig for dosejustering og utføres ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kontroll og oppfølging

Blodbildet, spesielt nøytropeni. Plasmakonsentrasjonsmåling kan være nyttig for dosejustering og utføres ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Prevensjon. Muligheter for interaksjoner.

Preparater

CellCeptRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Mykofenolatmofetil250 mg
100 stk
C
h
417,20
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Mykofenolatmofetil500 mg
4 × 500 mg
C
524,80
Pulver til mikstur, suspensjon
Mykofenolatmofetil1 g / 5 ml
175 ml
C
h
1 605,70
Tablett
Mykofenolatmofetil500 mg
50 stk
C
h
404,60
Mycophenolatemofetil AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Mykofenolatmofetil500 mg
50 stk
C
h
404,60
Mykofenolat AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Mykofenolatmofetil250 mg
100 stk
C
h
417,20
Mykofenolatmofetil AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Mykofenolatmofetil500 mg
4 × 20 ml
C
524,80
Mykofenolsyre AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterotablett
Mykofenolsyre180 mg
120 stk
C
h
1 189,-
Enterotablett
Mykofenolsyre360 mg
120 stk
C
h
2 296,50
MyfenaxTeva B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Mykofenolatmofetil250 mg
100 stk
C
h
417,20
Tablett
Mykofenolatmofetil500 mg
50 stk
C
h
404,60
MyforticNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterotablett
Mykofenolsyre180 mg
100 stk
C
h
996,90
Enterotablett
Mykofenolsyre360 mg
100 stk
C
h
1 919,80