L17.1.1.1 Acetylsalisylsyre

Publisert: 10.06.2016

Sist endret: 09.08.2016

Hovedbruksområde for acetylsalisylsyre er nå antitrombotisk. Virkestoffomtalen er derfor flyttet til L4.5 Antitrombotiske midler. Se L4 Acetylsalisylsyre