L1.2.9.1 Gentamicin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 05.01.2018

Vedrørende egenskaper, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L1 Aminoglykosider

Antibakterielt spektrum

Baktericid effekt mot en rekke aerobe og fakultative mikrober. I Norge er langt de fleste stammene innenfor enterobakteriene, Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus følsomme.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved intramuskulær tilførsel. Diffunderer hovedsakelig til ekstracellulære væsker unntatt cerebrospinalvæsken. Penetrerer heller ikke betente meninger. Høye konsentrasjoner i indre øret. Akkumuleres i vev, særlig i nyrene. Metaboliseres ikke. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 2–3 timer.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av aminoglykosidfølsomme mikrober. Inngår i standardregime sammen med penicilliner ved empirisk sepsisbehandling i sykehus. Gentamicin brukes også som lokalbehandling ved ortopediske infeksjoner (se spesiallitteratur).

Dosering og administrasjon

Bør bare brukes i sykehus og etter gjeldende retningslinjer.

  1. Normal nyrefunksjon

    • Voksne: 4,5–6 mg/kg × 1. Som alternativ kan man gi 3 mg/kg som startdose - ev. 5–7 mg/kg (off label), deretter 1,5–2 mg/kg × 3. Hos eldre redusert dose

    • Barn: 7 mg/kg × 1. Ved manglende klinisk effekt eller resistente mikrober kan man med serumkonsentrasjonsmåling dosere inntil 10 mg/kg × 1

  2. Nedsatt nyrefunksjon

    • Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er en spesialistoppgave

Kontroll av dosen: Serumkonsentrasjonsmålinger etter 2. eller 3. døgn og deretter 2–3 ganger per uke. Ved dosering tre ganger daglig bør toppkonsentrasjonen målt etter en time ikke overstige 12 mg/l og bunnkonsentrasjon før neste dose ikke overstige 2 mg/l. Høyere konsentrasjon gir risiko for ototoksiske og nefrotoksiske bivirkninger.

Ved dosering en gang daglig bør bunnkonsentrasjonen være under 0,5 mg/l og konsentrasjonen etter 8 timer mellom 1,5 og 5 mg/l.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Preparater

Cidomycin Paediatric 2care4Sanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Gentamicin20 mg / 2 ml
5 × 2 ml
C
GensumycinSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Gentamicin40 mg / 1 ml
5 × 2 ml
C
b
237,30
Gentamicin B. BraunB. Braun Melsungen AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Gentamicin1 mg / 1 ml
10 × 80 ml
C
b
405,30
Infusjonsvæske
Gentamicin3 mg / 1 ml
10 × 80 ml
C
b
924,10
Infusjonsvæske
Gentamicin3 mg / 1 ml
10 ×120 ml
C
b
1 368,-
Gentamicin B. Braun2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Gentamicin3 mg / 1 ml
10 ×120 ml
C
b
1 368,-
Infusjonsvæske
Gentamicin3 mg / 1 ml
10 × 80 ml
C
b
924,10
Gentamicin B. BraunOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Gentamicin3 mg / 1 ml
10 × 80 ml
C
b
924,10
Infusjonsvæske
Gentamicin3 mg / 1 ml
10 ×120 ml
C
b
1 368,-
Gentamicin PaediatricUkjent (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Gentamicin20 mg / 2 ml
5 × 2 ml
C
Gentamicin Paediatric 2care4Ennogen Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Gentamicin20 mg / 2 ml
5 × 2 ml
C
Gentamicin SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Skyllevæske
Gentamicin0.24 mg / 1 ml
500 ml
C
Skyllevæske
Gentamicin0.24 mg / 1 ml
250 ml
C
Skyllevæske
Gentamicin0.24 mg / 1 ml
1000 ml
C
Skyllevæske
Gentamicin0.24 mg / 1 ml
100 ml
C
Septopal-10er-KetteBiomet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kjede til implantasjon
Gentamicin4.5 mg / 1 kule
10 kuler
C
Septopal-10er-Kette specificBiomet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kjede til implantasjon
Gentamicin4.5 mg / 1 kule
10 kuler
C
Septopal-20er-Minikette specificBiomet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kjede til implantasjon
Gentamicin1.7 mg / 1 kule
20 kuler
C
Septopal-30er-KetteBiomet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kjede til implantasjon
Gentamicin4.5 mg / 1 kule
30 kuler
C
Septopal-30er-Kette specificBiomet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kjede til implantasjon
Gentamicin4.5 mg / 1 kule
30 kuler
C