G4.1.5 Tabell 5: DOAK ved nedsatt nyrefunksjon: praktiske doseringsråd

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette kapitlet er basert på tilgjengelig dokumentasjon fra en rekke kilder. Den kan i noen tilfeller avvike fra den informasjonen som gis av legemiddelprodusentene, inklusive teksten i godkjente preparatomtaler. Dette kan også gjelde i tilfeller der bruk er angitt som kontraindisert fra legemiddelprodusentenes side.

Tabell 5: DOAK ved nedsatt nyrefunksjon: praktiske doseringsråd

Oversikt over dosereduksjoner for DOAKs ved ulike grader av kompromittert nyrefunksjon

Dabigatran

Apiksaban

Edoksaban

Rivaroksaban

Ved CrCl 30-49 ml/min: dosering 150 mg x 2 er mulig, men anbefalt 110 mg x 2, særlig hvis økt blødningstendens.

Dosering 75 mg x 2 ved CrCl 15-30 ml/min, og ved CrCl 30-49 ml/min og en oransje interaksjonsfaktor tilstede (f. ek.s verapamil)

Ved CrCl 15-29 ml/min: 2.5 mg x 2.

Ved serum kreatinin > 133 µmol/l og samtidig alder ≥ 80 år eller vekt ≤ 60 kg, eller med en gul interasjonsfaktor tilstede: 2.5 mg x 2.

30 mg x 1 ved CrCl 15–50 ml/min

15 mg x 1 ved CrCl 15-49 ml/min

Fra: Heidbuchel H. et al.: European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace May 2013, 15 (5) 625-651; DOI: 10.1093/europace/eut083. Gjengitt med tillatelse fra Oxford University Press (UK) © European Society of Cardiology.

© European Society of Cardiology 2015 - All Rights Reserved.  This handbook comprises a figure from “European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation,” originally published in the English language in Europace by Oxford University Press under licence from the European Society of Cardiology ("ESC"). This publication is for personal and educational use only. No commercial use is authorized. No part of this publication or the original ESC Guide from which it is derived may be translated or reproduced in any form without written permission from the ESC. Permission may be obtained upon submission of a written request to Oxford University Press, the publisher of the European Heart Journal and the party authorized to handle such permissions by the ESC. The Norwegian Medical Association has obtained permission to publish this reprint and to distribute it to health professionals within Norway.