G4.1.3 Tabell 3: Legemiddeldosering ved hjertesvikt

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette kapitlet er basert på tilgjengelig dokumentasjon fra en rekke kilder. Den kan i noen tilfeller avvike fra den informasjonen som gis av legemiddelprodusentene, inklusive teksten i godkjente preparatomtaler. Dette kan også gjelde i tilfeller der bruk er angitt som kontraindisert fra legemiddelprodusentenes side.

Tabell 3: Legemiddeldosering ved hjertesvikt

 Retningslinje for European Society of Cardiology (ESC) 20121 for opptitrering av behandling mot hjertesvikt eksemplifisert med sentrale legemidler gjengitt med tillatelse fra ESC.

 

Startdose (mg)

Måldose (mg)

ACE-hemmere

 

 

Enalapril

2,5 × 2

10–20 × 2

Kaptopril

6,25 × 3

50 × 3

Lisinopril

2,5–5,0 × 1

20–35 × 1

Ramipril

2,5 × 1

5 × 2

Trandolapril

0,5 × 1

4 × 1

Angiotensinreseptorblokkere (ARB)

 

 

Kandesartan

4 eller 8 × 1

32 × 1

Valsartan

40 × 2

160 × 2

Losartan

50 × 1

150 × 1

Aldosteronantagonister

 

 

Eplerenon

25 × 1

50 × 1

Spironolakton

25 × 1

25–50 × 1

Betaadrenerge reseptorblokkere

 

 

Bisoprolol

1,25 × 1

10 × 1

Karvedilol

3,125 × 2

25–50 × 2

Metoprolol-succinat (CR/XL/Zok)

12,5/25 × 1

200 × 1

1 McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, et al.: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. European Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/ehs104, 2012; Eur Heart J. 2012 May 19. [Epub ahead of print]