G4.1.2 Tabell 2: Legemiddeldosering ved nedsatt leverfunksjon og samtidig legemiddelinteraksjon

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette kapitlet er basert på tilgjengelig dokumentasjon fra en rekke kilder. Den kan i noen tilfeller avvike fra den informasjonen som gis av legemiddelprodusentene, inklusive teksten i godkjente preparatomtaler. Dette kan også gjelde i tilfeller der bruk er angitt som kontraindisert fra legemiddelprodusentenes side.

Tabell 2: Legemiddeldosering ved nedsatt leverfunksjon og samtidig legemiddelinteraksjon

Tabellen viser eksempel på doseringsanbefaling ved bruk av legemidlet fesoterodin ved nedsatt leverfunksjon og ev. samtidig behandling med legemidler som i større eller mindre grad hemmer metaboliseringen av fesoterodin over enzymet CYP3A4 (jfr. Summary of Product Characteristics for fesoterodin), se tekst lenke ….

 

Ingen CYP3A4-hemning

Moderat CYP3A4-hemning

Potent CYP3A4-hemning

Nedsatt leverfunksjon

Daglig dose fesoterodin

Daglig dose fesoterodin

Daglig dose fesoterodin

Mild

4 → 8 mg1

4 mg

Bør unngås

Moderat

4 mg

Bør unngås

Kontraindisert

Alvorlig

Kontraindisert

Kontraindisert

Kontraindisert

1 Forsiktig doseøkning